‘Een gemeente die niet luistert en niet in gesprek gaat, dat is het punt’

Opvang asielzoekers niet het grootste probleem

ALTEVEER – Deze week komt een groep van 40 asielzoekers naar Alteveer. Zij worden tijdelijk opgevangen in de Prins Willem Alexander Hoeve. Om vragen van inwoners van het gehucht te beantwoorden werd dinsdagavond een inloopbijeenkomst georganiseerd in de PWA-hoeve. Dat verliep tamelijk chaotisch. Inwoners zijn gefrustreerd over de gang van zaken omtrent het terrein. Vastgoedman en eigenaar Aernout Bos zou weer zijn zin krijgen met de komst van een azc waar hij al eens eerder mee dreigde, luidt de mening van de meeste inwoners. Zij vermoeden een ‘deal’ tussen de gemeente en Bos die hiermee de bouw van 7 villa’s op het terrein voor elkaar zou willen krijgen. Burgemeester Klaas Smid ontkent dat met klem. ‘Hier is geen enkele sprake van een handeltje, deal of verdienmodel.’

Gemeente, coa en het Rode Kruis waren aanwezig om vragen te beantwoorden afgelopen dinsdag. Al snel blijkt dat de frustratie groot is onder de bewoners. Petra van der Duin, direct aanwonende van de PWA-hoeve, leest een brief voor die ze opgesteld heeft. ‘Ik lees dit voor omdat ik niet weggezet wil worden als een emotionele, zeurende inwoner’, verklaart ze. Van der Duin begrijpt niet dat de gemeente meegaat in de grillen van de vastgoedondernemer die al eerder dreigde met een azc op die plek. Ook vindt de inwoonster het niet te verkroppen dat de gemeente meewerkt aan de bouw van 7 villa’s ondanks de zorgen over geluidsoverlast en verkeersveiligheid. De familie Van der Duin woont 4 jaar in Alteveer. Toen huisde PlekZat op het terrein, een woongemeenschap voor pleegkinderen. Van overlast was geen enkele sprake zegt ze. Anders werd dat toen er een school kwam. Door het vele verkeer zijn de bermen van het smalle weggetje aan gort gereden en is er veel geluidsoverlast volgens Van der Duin. Gesprekken met de gemeente liepen op niets uit. Nu er een azc komt, zonder dat de buurt daar in gekend is, voelt dat extra wrang. ‘Het onbegrip is ongelofelijk groot. Er wordt niet naar ons geluisterd’, zegt Van der Duin die luid applaus kreeg voor haar verhaal.  

‘Naïef of onder één hoedje’

Voorzitter van dorpsbelangenvereniging Roderesch, Alteveer, Steenbergen Tom Stienstra valt Van der Duin bij. Het gebrek aan vertrouwen in de gemeente speelt al jaren, zegt  Stienstra. Bos wil 7 villa’s bouwen op de plek, maar bewoners vinden dat veel te veel voor een gebied met maar vijftig inwoners. Ook zou het niet passen in het authentieke Drentse landschap van Alteveer. ‘Bos heeft altijd gezegd: ‘er is maar één die beslist wat hier gebeurt, en dat ben ik. En: als woningbouw tegengewerkt wordt, gooi ik het vol met asielzoekers. Dat dreigement komt nu tot uiting. Dan denk ik: is de gemeente nou zo naïef of wordt er onder één hoedje gespeeld? Een gemeente die niet luistert en niet in gesprek gaat, dat is het punt.’

Geen permanente opvang

Burgemeester Klaas Smid zegt de frustraties en de emoties te begrijpen maar zegt ook niet anders te kunnen. ‘Er ligt een belangrijke opgave vanuit het kabinet. Tot 1 april moeten gemeenten crisisnoodopvang bieden. In dit soort situaties is snelheid geboden en is het onmogelijk om uitgebreide inspreektrajecten op poten te zetten.’ Smid benadrukt dat de gemeente contact heeft opgenomen met de vastgoedeigenaar en niet andersom. ‘Hier is geen enkele sprake van handeltje, deal of verdienmodel. Na de sluiting van Bankenbosch als crisisnoodopvanglocatie zijn we driftig op zoek gegaan naar andere locaties in de gemeente. Op dit terrein rust een bijzondere, maatschappelijke bestemming.’ Over de angst van bewoners dat de PWA-hoeve een permanente opvanglocatie zou kunnen worden, was Smid kort: ‘dat is beslist niet het geval.’

Het gaat om een groep van dertig vrouwen en tien kinderen in de leeftijd tussen de 10 en 12 jaar die momenteel in een bankgebouw in het centrum van Coevorden verblijft. De zorgen van de buurt over de veiligheid in verband met de school die ook op het terrein zit, neemt Smid weg. ‘Er is geen enkele wanklank te horen over deze groep. Ik sta hier volledig achter. Dat was anders geweest als het om 40 mannen zou gaan.’

Manon Groenendijk van het Rode Kruis probeert de aanwezige inwoners gerust te stellen. Dat valt nog niet mee omdat ze steeds onderbroken wordt. Ze is zich bewust van het stiltegebied zegt ze. ‘Daar zijn afspraken over gemaakt. De groep verheugd zich om hier te komen. Ze eten in Coevorden alleen magnetronmaaltijden, hier kunnen ze zelf koken in een professionele keuken. Er zijn twaalf verschillende nationaliteiten dus er moet vast iets lekkers bijzitten’, zegt ze in een poging het gesprek een beetje luchtig te houden. ‘Ik stel voor om over een maand nog eens bij elkaar te komen.’ In het pand is permanent beveiliging aanwezig, overdag één persoon, ’s avonds twee.

Het gaat in Alteveer om tijdelijke crisisnoodopvang tot 1 april. Wel houdt de burgemeester rekening met een uitloop van enkele weken die nodig zijn voor ontruiming. Inwoners hopen na 1 april op een gesprek met de gemeente over de invulling van het terrein. ‘De enige manier om het vertrouwen te herstellen is met elkaar opnieuw beginnen’, aldus Van der Duin.

Dat de Melkweg niet bestand is tegen zwaar verkeer blijkt als de vrachtwagen van het Rode Kruis strandt in de berm omdat hij de bocht niet kan nemen. De veldbedden moeten ter voet verder vervoerd worden.