Een: kleinschalig wonen welkome optie

Een School

EEN – Afgelopen week vond er in cafe Hofsteenge in Een een informatieavond plaats over kleinschalig wonen op het terrein van de voormalige school met de bijbel, De Regenboog. De school aan de Schoolstraat komt binnenkort leeg te staan, omdat men in het dorp een nieuw MFA aan het bouwen is bij het dorpshuis De Boswal. Vanuit de belangenvereniging Een heeft men het initiatief opgepakt om te kijken of er woningen kunnen worden gebouwd in en rondom de huidige school. Ronny Scheffers, Wisse Hummel en Mark Johan Ekhart zijn de trekkers van dit nieuwe dorpsinitiatief. Op de informatiebijeenkomst was ook wethouder Gerrit Alssema aanwezig. Hij gaf de plannenmakers de complimenten en sprak de hoop uit dat het woonproject een warm welkom krijgt van de bevolking. ‘Het is een uitdaging om via een probleem een kans te maken,’ sprak hij.

Het idee is om een kleinschalige woonvoorziening te creëren waar mensen van 60+ kunnen wonen. Niet alleen gaf men in deze bijeenkomst uitleg over de plannen, maar was ook een zorgaanbieder aanwezig. Ruud Slot van zorgverlener De Zorgzaak was aanwezig om zijn ervaringen te delen met de aanwezigen. Hij bracht hierbij drie kernwaarden in namelijk, wonen, service en zorg. Op de informatie bijeenkomst waren zo’n 30 belangstellenden afgekomen. Niet allen inwoners uit Een die belang hadden bij een woning, ook buurtgenoten profiteerden van het feit dat zij hier informatie over het project konden inwinnen. Vanuit het architectenbureau VDP gaf Arnold Venema een toelichting over het ruimtelijk aspect van de toekomstige woonomgeving. Ronny Scheffers gaf als lid van de Belangenvereniging door dat de bijeenkomst aanleiding geeft om door te gaan met de plannen. ‘We blijven positief om dit plan onder de aandacht te brengen en hopen dat meer mensen belangstelling gaan tonen. Voor ons dorp is dit een goede gelegenheid om als oudere inwoner in Een te blijven wonen. We inventariseren en doen aan behoeftepeiling. We combineren zo wonen met zorg in ons dorp en zien dat als een goede ontwikkeling,’ laat hij weten.

Wie meer wil weten kan informatie inwinnen bij Ronny Scheffers 0592 656436 of via de mail op steengoed@eencity.nl.