Een kwart eeuw vriendschap met Litomysl

RODEN – Al een kwart eeuw houdt de vriendschapsband tussen Noordenveld en de Tsjechische partnergemeente Litomyšl stand. De drijvende krachten zijn de stichting Oost-West Kontaken Noordenveld en partnerorganisatie de Litomyšl Europa Club. En beide gemeentebesturen steunden financieel en inhoudelijk, maar daaraan komt structureel een einde. Reden genoeg echter om dat zilveren jubileum te vieren. Daarvoor waren dit weekend acht leden van de LEC naar hier gekomen. Wegens de korte termijn van voorbereiding was gekozen voor een wat intiemere viering. Later zullen organisaties die aan uitwisselingen hebben deelgenomen, ook bij dit jubileum worden betrokken.

Op het programma van deze ontmoeting stond een lezing door professor Hans Renner, deskundig in de geschiedenis van Midden-Europa en erelid van Oost-West Kontakten mede omdat hij indertijd Litomyšl had voorgedragen als geschikte partnergemeente voor de toenmalige gemeente Roden. Met zijn inspirerende betoog steunde hij het streven naar handhaving van de stedenband, gezien de dreiging van uiteenvallen  van de Europese samenwerking. Tijdens de gezamenlijk maaltijd liet ook de burgemeester van Noordenveld, Klaas Smid, in een stimulerende speech weten dat hij het belang ervan inziet. In het middagprogramma werd een indrukwekkende presentatie gegeven van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl. Kinderen uit die regio lijden nog steeds aan de gevolgen. Ieder jaar komen er een twintigtal van hen een maand naar hier voor een aansterkvakantie in gastgezinnen. Het initiatief daartoe in Litomyšl is, ook 25 jaar geleden, overgenomen door de werkroep Tsjernobyl van OWK. Als redacteur van het landelijke blad van de Vereniging Nederland Tsjechië en Slowakije had Ingeborg Kriegsman ook ’s middags gepleit voor doorgaan met de stedenbanden, maar met verjonging van de bemanning van de organisaties. Een gezamenlijk facebook pagina zou daaraan kunnen bijdragen, met een  uitwisselingen van ideeën en ervaringen.  Wat de Tsjechen niet kennen is varen op de Waddenzee in een grote zeilboot. Om dat te beleven had OWK voor vrijdag de Groningse koftjalk ‘Voorwaarts Voorwaarts’ met bemanning ingehuurd. Dit onderdeel van de jubileumviering was een schot in de roos. Begunstigd door prachtig weer met een gunstig briesje werd het voor de Tsjechen en net zo goed voor de Nederlandse passagiers een heel bijzondere ervaring, die ook weer de onderlinge banden verstevigde. Deze tweede dag van het enerverende weekend werd besloten met een buffet in De Zijlen, waarna nog een zakelijke bespreking volgde van de plannen voor volgend jaar. Er liggen plannen klaar voor een door de EU-gesubsidieerd congres in Litomyšl over de zorgen die ze zich ook in Tsjechië maken over de ontwikkeling van de zorg en de vluchtelingenopvang. Ook deskundigen uit onze regio zulen daarvoor worden uitgenodigd. Op de Rettigovamarkt eind mei gaat een delegatie uit Noordenveld opnieuw typisch Nederlandse etenswaren presenteren. Tsjechische racefietsers zoeken contacten met Noordenveldse collega’s voor gezamenlijke activiteiten. En in juni/juli zal weer een reis naar het Smetana-operafestival in het magnifieke kasteel van Litomyšl worden georganiseerd. In het najaar volgt dan – als het lukt – een grootschaliger jubileumviering in Noordenveld. Een hele reeks activiteiten dus met als belangrijkste doel elkaar te ontmoeten om begrip en respect te krijgen voor elkaars verschillende levenswijzen.  Wilt u op de hoogte blijven van de stedenband en de activiteiten van Oost-West Kontakten, kijk dan op www.oostwestkontakten.nl