Een lesje democratie door Richard Veurman

RODEN – Een keer geen raadsleden, maar kinderen in de Roner raadszaal. Daar volgden afgelopen week zo’n dertig leerlingen van SBO ’t Hoge Holt een les over democratie. Onder leiding van Gemeentebelangen-raadslid Richard Veurman (vooruit, er was dus één raadslid aanwezig) leerden de kinderen over democratie. De Ongenode Gast nam een kijkje en zag hoe de basisschoolkinderen een eerste ontmoeting hadden met (lokale) democratie.

Het geeft een andere energie, dat moet worden gezegd. Dertig leerlingen in plaats van 23 raadsleden plus college en griffie. Het rumoer – aangevoerd door een gezonde dosis enthousiasme – verstomde toen Veurman het woord nam. Het raadslid, in het dagelijks leven ook leraar aan de Ronerborg, heeft gelukkig enige ervaring met scholieren, waardoor hij de jongens en meisje van ’t Hoge Holt stil kon krijgen. Eerst was het even peilen: wat weten deze kinderen eigenlijk al van democratie? Op de vraag wat er eens in de vier jaar voorkomt, wordt geantwoord: ‘een schrikkeljaar!’. Feitelijk niet onjuist, maar met het onderwerp democratie heeft het weinig te maken. Even later ontdekken de leerlingen dat er op de zijkant van de stoelen namen staan. Namen van raadsleden, zo blijkt. ‘Ik ben F. Knoop!’, klinkt het door de raadszaal. De kinderen hebben de grootste lol.

Veurman gaat onverstoorbaar verder. ‘Kent één van jullie toevallig een wethouder van onze gemeente?’, vraagt hij. ‘Ja, Mark. Die hier net was!’. Dat Mark in het echt Alex blijkt te heten, mag de pret niet drukken. Om meer feeling te krijgen met democratie, wordt de school van de kinderen erbij betrokken. De uitbreiding hiervan werd namelijk in de raadszaal besloten. De kinderen vinden het reuze-interessant en mogen ook zelf vragen stellen. Vragen als ‘krijg je betaald?’, ‘is het leuk?’ en ‘heb je een eigen kantoor’ komen langs. Veurman beantwoordt iedere vraag met engelengeduld en maakt de kinderen enthousiast door ze erop te wijzen dat iedereen, ja écht íedereen, raadslid kan worden. ‘Maar ook wethouder, burgemeester en zelfs minister-president.’

Daarna is het hoog tijd om aan de slag te gaan. Het spel Democracity van ProDemos is uit de kast gehaald. De kinderen worden in groepen verdeeld en krijgen allemaal een rol toebedeeld. De één is voorzitter, de ander secretaris, de ander woordvoerder en weer een ander is partijlid. Alle rollen zijn even belangrijk, zo wordt verteld. Eén van de groepen bestaat onder andere uit Hanna, James, Leon, Jorrit en Roan. Hanna is voorzitter van de groep, die nog druk aan het overleggen is hoe zij hun partij gaan noemen. Eerst moeten zij bedenken wat zij belangrijk vinden. ‘Eten!’, roept de één. Zeker belangrijk, maar wat voor standpunt moet je hierover innemen. Lastig, zo vinden ook Pepijn en Jordy die in andere groepjes hun hersens laten kraken.

Na een paar minuten mogen de verschillende partijen hun naam bekendmaken. Zo is er de partij die zichzelf ‘FC Kip’ heeft genoemd. Wat zij willen? ‘Meer speelgoedwinkels, meer voetbalvelden en meer natuur!’, klinkt het enthousiast. Ook is er de partij die zich bekommert om het verkeer. Hun slogan luidt dan ook ‘Stop voor het zebrapad!’. Verder is er Partij Oranje en de Partij van de Bomen. De partij van voorzitter Hanna heeft uiteindelijk de naam ZVDN gekregen. Het blijkt een afkorting van Zorg voor de Natuur. Uiteindelijk bekommert het groepje zich dus meer om de natuur dan om eten!

In het tweede deel van deze les mogen de kinderen aan de gang met het bouwen van hun eigen stad. Daarbij wordt gekeken naar wat zij belangrijk vinden. Waar moet de brandweerkazerne komen en is er wel ruimte voor groen in de stad? Terwijl de verschillende partijen zich daarom bekommeren, knijpt de Ongenode Gast er tussenuit. Het enthousiasme van de kinderen sterkt hem in de gedachte dat het wel goed zit met de toekomst van de lokale politiek!

Wat: Democracity in het gemeentehuis
Wanneer: dinsdag 21 januari
Hoe laat: 10:00 uur