‘Een raad die zijn verantwoordelijkheid nam’

  RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens ene eigen mening.

  Alleen een raadsagenda. Geen Raadscommissie, deze keer. Het enige, dat een beetje anders was, was dat voor de Raadsvergadering een rapport was gepresenteerd over het Mensinge-complex. Voorlopige conclusies kwamen aardig overeen met, datgene wat ook al via directeur Ids Dijkstra en het bestuur meegedeeld waren. De gemeente moet meer bereidheid vertonen een sanering in te zetten en eenmalig flink in de buidel te tasten… Zo’n beetje de belangrijkste conclusies. De betrokken partijen zullen het met deze simpele boodschap moeten doen…

  Verassende ontwikkelingen bij de afhandeling van de Omgevingsvisie Noordenveld 2030. Ik had dit op het oog fraaie document, waar nogal wat inspraak aan vooraf gegaan was, wat afgekraakt. Ik miste nogal wat. De raad heeft deze leemte te elfder ure ingevuld. Er ontbrak iets aan het rapport: De NAM!!! Deze gasgigant ligt midden in ons gebied. Een paar weken geleden waagde deze Krant er een spraakmakend artikel aan. Een zakelijke en emotionele inventarisatie! De beweging over het Groninger gas deed nadrukkelijk een duit in het zakje. Een indrukwekkende fakkeldemonstratie midden in het centrum van Groningers. Net toen de fractieleiders der politieke partijen een dag later niet om de schade van de winning van gas heen konden! Goed getimed. Nu is er in Langelo en omstreken sprake van gas naar binnen pompen en minder van gaswinning. Toch is ook in Noordenveld de aanwezigheid van de NAM te merken. Grappig is, dat zo gauw het punt aan de orde komt er zo een drietal raadsleden de zaal verlaat. Die hebben beroepshalve met gaswinning of opslag te maken. Bleven ze zitten, dan zouden ze van collega’s in de Raad te horen kunnen krijgen, niet integer te zijn. Dit punt zou later nog op de agenda komen… zie hier onder. Het was Anne Doornbos, fractieleider PvdA, die het probleem inzichtelijk maakte. Hij werd vooraf gegaan door, Koekoek LGN, Jeroen Westendorp CU, Frederik van Lokeren Campagne D66 (als ik van Roden naar Norg rij, zie ik die vlam… dus die heeft invloed op de omgeving!) En Jan Klinkenberg GL zijn eenvoudige hofstede is inmiddels tot twee keer toe door professionele opmeters bekeken… Allen kwamen met tekst voorstellen. Ook Anne Doornbos. Met een korte schorsing riep hij een paar getrouwen om zich heen en kwam met een duidelijke tekst. De NAM werd opgeroepen zijn verantwoordelijkheid te nemen en de schade te vergoeden. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het ligt bij de NAM. Opvallend was dat het college bij monde van Henk Kosters er voorzichtig het zwijgen toe deed. Henk gaf eerlijk toe, dat hij de consequenties onvoldoende kon over zien. In zulke gevallen is het prettig te constateren, dat de raadsleden duidelijk met de benen op de Noordenveldse grond staan! De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Bravo, raad van Noordenveld.

  Dan het zoveelste opgerakelde integriteitsgekrakeel.  Door LGN. Die had zelfs via de griffier getracht de zaak op de agenda van de raad te krijgen. Mislukt. Het was aan fractievoorzitter Gerard Willenborg, namens de Raad minus LGN een verklaring af te leggen. Hij kwam met de wens de kwestie de wereld uit te krijgen. Enige, die hierin weer dwarslagen waren LGN. De kwestie sleept zich al 4 maanden voort. Achter de schermen. Slopend voor de betrokkene. Het gewaardeerde raadslid Harm Holman van het CDA. Ondanks dat de burgemeester de fractievoorzitters bijeen had geroepen. Conclusie was dat Holman ter goeder trouw had gehandeld in geval van de door LGN gemelde omstandigheden. De zaak leek afgedaan. Niet voor enkel LGN. Gevolgd, aldus Willenborg, door tergend stilzwijgen en afwachten. Uiteindelijk wou LGN na lang wachten een openbare behandeling in de raad. Dat ze dat in de vorm van moties en verklaring van Gerard kregen, stond ze lang niet aan. Op deze manier hadden ze niet de regie om Barbertje te laten hangen, maar nam Willenborg de aanval over en richtte die op Henk Koekoek en zijn maten. Dat was niet de bedoeling. Samen met de rest van de raad bepleitte Willenborg steun aan het onderzoek door burgemeester Klaas Smid. Bovendien werd opgeroepen maar eens een programmadebat te organiseren over integriteit in ruime zin. De rest van de raad stemde hiermee in. Minus LGN

  Ook ik kan me hier goed in vinden. Dat gescherpslijp over principes van integriteit moet maar eens afgelopen zijn. De boodschap van LGN is dat minuscule vermeende overtredingen net zo ongewenst zijn dan overheidsdienaren, die er met  miljoenen van door gaan. Al dan niet met zoek gegane bonnetjes. De boodschap, die LGN hier bewust mee oproept is: Het gebeurt vaak en overal. Zo worden de miljoenenrovers vergoeilijkt. Moraal iedereen doet het(..)

  Goed dat de raad er nu een punt achter heeft gezet. Beter is er maar eens een avond aan te wijden. Wie weet worden we er wijzer van. Van zogenaamde integriteitskwestie naar kwestie sukkelen is slecht voor het vertrouwen in de politiek. Het schept bovendien een ijzige sfeer. Richting LGN. De arme Henk Koekoek riep weer eens uit: “Ik ben helemaal niet in de motie gekend”. Ja beste Henk Koekoek, daar kun je het ook naar gemaakt hebben… En dat is zeker niet voor het eerst!