‘Een toast op 2016’

    Politiek Leek

    LEEK- ’t Werd bijna barbecueën in de tuin naast een versierde kerstboom. De mussen vielen net niet dood van het dak, maar het scheelde niet veel. Temperaturen waardoor het gras nog groen is en de grasmaaier bijna weer uit het vet kan. Of ze daar blij mee zijn in Enumatil, net nu er op 9 december een overeenkomst is afgesloten over het onderhouden van groen in de gemeente? Vast en zeker wel, want maanden voordat de overeenkomst werd getekend werd er in het dorp al geschoffeld en gemaaid dat het een lieve lust was. Brengt voor de dorpsvereniging wel mooi even 5000 euro per jaar in het laatje. Wie weet trekt dit bedrag Oostwold, Tolbert en Zevenhuizen ook over de streep. De raad van Leek heeft net als de leden van de Tweede Kamer kerstreces. Gelukkig eindigde de laatste vergadering in Leek niet zo opzienbarend als die in De Haag. Een motie van afkeuring werd daar maar amper afgekeurd en met het schaamrood op het anders altijd lachend gezicht van Rutte bood hij, net als zijn collega’s Van der Steur en Dijkhoff, nederige excuses aan, toonde berouw en beloofde beterschap. Terugblikkend op de politiek en de voortgang in de gemeente Leek was hier ook niet altijd alles pais en vree. De problematiek rondom H&H verliep opzienbarend. De oppositie verliet voordat het onderwerp in beslotenheid werd behandeld uit protest de raadzaal. Het bestaan van Museum Nienoord hing geruime tijd aan een zijden draadje en de drie rotte plekken in Zevenhuizen, voormalig disco Pruim, het pand van Harrie ‘Beton’ op de hoek Oudestreek – Oudewijk en het voormalig Werkhuis aan de Kokswijk, rotten nog steeds. Hopelijk komt het college begin volgend jaar met het verlossende woord dat de excessenregeling hiervoor uitkomst biedt. Ook in Zevenhuizen is er door het aantreffen van asbest in ‘t Wiekhuus, na verkoop van deze locatie, een behoorlijk verschil van mening tussen koper en verkopende gemeente. De rechter zal zijn oordeel hierover moeten vellen. In Tolbert was het voormalige dorpshuis aan het Meester Boonstraplantsoen negatief in het nieuws. Het willen verbouwen van het pand bracht een aantal tegenstanders in beweging. Dit mede doordat de nieuwe eigenaar in strijd met het bestemmingsplan buitenlandse werknemers onderbracht in het gebouw. De Raad van State moest er uiteindelijk aan te pas komen. Deze oordeelde dat de bezwaren van de buurtbewoners niet gegrond waren en daarmee is er recht gesproken en kan de eigenaar aan zijn verbouwing ‘binnen’ het pand beginnen. Verder werd de herindeling-datum tussen Marum, Grootgast, Zuidhorn en Leek een jaartje opgeschoven. 1 Januari 2019 is nu de datum waarop ‘Westerkwartier’ een feit zal worden. Wel zit er nog een addertje onder het huidige groene gras, als een referendum in Middag- Humsterland geen ‘positief’ resultaat voor Zuidhorn betekent. Op 6 april 2016 kunnen de inwoners van Middag-Humsterland hun herindelingsvoorkeur kenbaar maken voor Westerkwartier of de nog nieuw te vormen gemeente in Noord-Groningen. Op dezelfde dag vindt er in heel Nederland ook een volksraadpleging plaats over het Associatieverdrag met Oekraïne. In Middag-Humsterland twee keuzes voor de prijs van één dus. Ook is er helaas nog steeds geen rust gekomen in de raad, waardoor stemmingen veelal in negen-acht eindigen. Dit resulteerde zelfs in een nachtelijke raadsvergadering waarbij de klok drie uur sloeg voordat iedereen uitgeput onder de lakens lag. Slapen was er voor velen niet bij, want het was een enerverende vergadering geweest, waarbij zelfs een motie van wantrouwen de ‘revue’ passeerde. Of 2015 een jaar was om als raadslid snel te willen vergeten’, zeker niet. Soms zijn ‘dingen’ nodig om uiteindelijk tot iets goeds te komen. Tenslotte wens ik u allen ‘een gelukkig en gezond 2016’. ‘Proost’. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.