Een: trots en blij met De Schans

EEN – Het dorp Een vierde afgelopen weekend groot feest. Heel het dorp is erg blij met het nieuwe functionele gebouw De Schans. De Schans is een nieuwe combinatie van de basisscholen De Regenboog en De Lindehof, als ook dorpshuis De Boswal. Het dorp hoopt op deze manier klaar te zijn voor de toekomst. School en dorpshuis kunnen op deze wijze weer jaren vooruit. Bij de opening zongen kinderen het leid ‘Klaar voor de start’ en werden een drietal oud-voorzitters van het dorpshuis in het zonnetje gezet. Na het knallen van enkele confettikanonnen was de opening officieel en konden de vele belangstellenden het gebouw bezichtigen. Want belangstelling, dat was er volop. De nieuwe gymzaal stond bomvol, er waren toespraken en de muziekvereniging De Bazuin gaf een uitvoering. Ook later in het weekend vonden tal van festiviteiten plaats. Zo speelde de band Vangrail op zaterdagavond het dorpshuis plat.

De Schans, gebouwd naar een idee van de uit Een afkomstige architect Arnold Venema, werd van meet af aan samen met de bevolking en beide scholen ontwikkeld. Door vrijwillige inzet kon maar liefst een bedrag van € 100.000 worden omgezet in arbeid. Ronny Scheffers droeg hierbij zorg voor de coördinatie.  ‘Maar liefst 85 vrijwilligers hebben in de afgelopen jaren geholpen bij tal van klussen. Eerst het ontruimen van het oude gebouw, daarna vooral kleinere klussen in samenwerking met de aannemers en als grootste klussen het klaar maken van de parkeerplaatsen bij het voetbalveld, de speeltuin, het tuinwerk en de parkeerplaatsen rondom De Schans.’  Alle sprekers, waaronder voorzitter van het dorpshuis Jan Bolt, wethouder Alex Wekema en voorzitter van dorpsbelangen Wisse Hummel spraken hierover hun waardering uit. Wisse Hummel noemde de opening van De Schans historisch. ‘Dit is een geweldig moment voor ons dorp. Een nieuw ontmoetingscentrum voor alle leeftijden.  Hier komt veel samen. Natuurlijk was er verschil van mening, maar toen het belang van het dorp Een weer voorop werd gezet konden we elkaar weer vinden. Met dit gebouw als fantastisch resultaat.’

De samenwerkingsschool gaat vallen onder OPON, het openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. Beide schooldirecteuren spraken van lef onder de initiatiefnemers om de samenwerking op te zoeken. Eerst werd gedacht aan 2 aparte scholen, maar door inzet van een paar ouders werd gekozen voor 1 school. Een werkgroep gaat de komende jaren de identiteit van de school volgen en leerkrachten en kinderen adviseren in dit proces. Ook in Veenhuizen wordt gewerkt aan het samengaan van beide scholen. Hier krijgt de nieuwe school de christelijke signatuur.

een-opening-de-schans-2een-opening-de-schans-3een-opening-de-schans