Eerste bouwfase De Hoprank gereed

PEIZE – Op dinsdag 30 maart 2021 vond de oplevering plaats van de eerste fase van de nieuwbouw van Interzorg De Hoprank. Marcel Kemfers, manager huisvesting van Interzorg, ontving het document van oplevering uit handen van Remco Mestebeld, projectleider van bouwbedrijf Roosdom Tijhuis.

De ondertekening van de bouwovereenkomst voor de nieuwbouw voor De Hoprank is bijna een jaar geleden. De start van de nieuwbouw viel samen met de eerste lockdown, maar de bouw heeft weinig hinder ondervonden van de coronamaatregelen. De bouw is veilig en volgens planning verlopen. Gert-Jan Janssen, projectleider van Roosdom Tijhuis glimt van trots: ‘We hebben met alle partijen goed en fijn samengewerkt. Dat zie je terug, het resultaat mag er zijn.’

Zorgmanager Ilse Mellema-Peper en teamleider facilitair Simon Wachtmeester kunnen niet wachten tot zij de sleutels ontvangen van Marcel. Hij overhandigt hen symbolisch de eerste steen van De Hoprank met de tekst ‘thuis in Peize’. Als de coronamaatregelen het toelaten zal deze steen in kleine kring samen met cliënten worden geplaatst in het nieuwe voorhuis. Mellema-Peper en Wachtmeester: ‘Met elkaar, dus met cliënten, hun naasten, vrijwilligers en medewerkers is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe omgeving waarin alle cliënten van de juiste zorg worden voorzien.’

In april zullen 20 cliënten verhuizen naar een nieuw appartement. De andere cliënten verhuizen eerst naar een tijdelijke woonruimte bij Interzorg De Hullen in Roden, totdat de tweede fase gereed is. Op deze wijze hoeven cliënten zo min mogelijk te verhuizen en kunnen cliënten in een prettige en veilige omgeving wonen, die past bij hun zorgbehoefte. Mellema-Peper en Wachtmeester: ‘Het zal helemaal feest zijn, wanneer in 2022 ook bouwfase twee gereed is en alle cliënten weer thuis zijn in Peize. Wat zal het fijn zijn om hier met elkaar te wonen én te werken.’