Eerste Groene Kubusschool officieel geopend

 

‘Kubusschool’ past perfect bij Elsakker

WESTERVELDE – Een primeur in Westervelde. Daar opende burgemeester Klaas Smid afgelopen week de eerste Groene Kubusschool van Nederland. OBS de Elsakker is de afgelopen weken druk bezig geweest om de school te verbouwen. Met ingang van komend schooljaar zal er vorm en inhoud worden gegeven aan het ‘Groene Kubusschool’-traject op de school. Met het nieuwe traject hoopt de kleine school zich te onderscheiden van andere basisscholen in de regio.
Het schoolvak Onderzoek en Ontwerp (O&O) vormt de basis van een Kubusschool. O&O wordt gegeven op het Technasium (waaronder in Norg) en stimuleert leerlingen om zelfstandig met een groter project aan de slag te gaan. Dit idee is nu vertaald naar het basisonderwijs, waar dergelijke scholen als ‘kubusscholen’ worden gekenmerkt. Een Kubusschool onderscheidt zich door authentiek projectonderwijs voor brede talentenontwikkeling te bieden. Om een Kubusschool te worden, vindt eerst scholing van de leraren plaats. Daarbij moeten zij uiteindelijk tot een kubuscoördinator verworden. Om dit te bewerkstelligen, zijn leraren onderworpen aan bijscholingen en studiemiddagen. Het streven van de Elsakker is het organiseren van een aantal projecten, waar de leerlingen voor een langere tijd mee aan de slag moeten. Hierbij worden alle leerlingen – van groep 1 tot en met groep 8 – betrokken. Bij deze projecten is het de bedoeling dat de leerlingen een externe opdrachtgever krijgen. Dat kan een bedrijf zijn, maar bijvoorbeeld ook een belangenvereniging. Alle projecten die passen in het straatje van een Kubusschool, zouden kunnen worden opgepakt.
Daarbij is ‘groen’ dus heel belangrijk. Westervelde wordt de eerste Groene Kubusschool van Nederland, wat inhoudt dat zij vooral opdrachten aan zullen pakken die iets met de natuur of met duurzaamheid te maken heeft. ‘We hebben heel veel ruimte om de school en die benutten we dan ook volop. Ik zeg wel eens, we hebben het mooiste schoolplein in de gemeente Noordenveld.  Het is dan ook niet onlogisch om je als Groene Kubusschool te presenteren. Er is veel groen, we hebben een schooltuin, een voedselbosrand en we kijken uit over de weilanden. De natuur is dichtbij’, zei directeur Bernard Veenhuis hier eerder over.
Tijdens de projecten zullen de leerlingen een aantal dagdelen per week aan de slag gaan met het project. Uiteindelijk zullen de projecten dan worden gepresenteerd aan de opdrachtgever.
Daarnaast heeft OBS de Elsakker het voorste lokaal laten verbouwen tot Kubuslokaal. Dat wil zeggen dat dit lokaal is ingericht als leer- en ontdekcentrum, waar kinderen kunnen onderzoeken, experimenteren en ontwerpen. Daarnaast is er een heus podium gebouwd waarop de leerlingen hun presentaties kunnen geven. In de gemeenschappelijke ruimtes zijn veel natuurlijke elementen geplaatst, om het groene element van de Elsakker uit te dragen. De school is ingericht zoals om als Kubusschool op inspirerende wijze uitvoering te gaan geven aan de Kubusprojecten, waarmee volgend jaar gestart gaat worden. Directeur Veenhuis voelt zich zeer gesteund door de directie van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON). ‘Zij hebben positief meegedacht en staan volledig achter onze plannen’, sprak Veenhuis.
Om de kinderen zelfstandig betrokken te laten blijven bij het project, wordt gebruik gemaakt van zogeheten ‘Scrumborden’. Hierop komt de voorgang van het project en de taken te staan.
Afgelopen vrijdag werd het vernieuwde lokaal van de Elsakker geopend door burgemeester Klaas Smid. Dit ging gepaard met de zomerbloemenfair die de school later die middag organiseerde. De burgervader was onder de indruk en ook de school zelf is erg tevreden over de renovatie. Bijzonder aan de verbouwing, is dat de school samen met de ouders hebben overlegd over de invulling van het nieuwe gebouw. Daarbij werden ideeën en suggesties van de ouders meegenomen en toegejuicht.
Schooljaar 2018-2019 gaat een spannend jaar voor de kleine basisschool in het centrum van Westervelde worden. Dan zal blijken hoe de nieuwe methode werkt en hoe hier invulling aan wordt gegeven.