Eerste Groninger kievitsei gevonden door Rodenaar

RODEN/REGIO – Op woensdag 10 maar heeft Bertjaap Darwinkel uit Roden het eerste kievitsei in de provincie Groningen gevonden. Hij vond het nest in Leegkerk in de gemeente Groningen, op het land van melkveehouder Dirk Klooster.

Darwinkel is vrijwilliger bij de weidevogelbescherming en helpt bij het lokaliseren van nesten, zodat deze kunnen worden gemarkeerd om ze te beschermen tegen tractoren en andere landbouwmachines. ‘Het is een beetje een sport om dan het eerste kievitsei te vinden,’ vertelt Darwinkel. ‘Een week eerder had ik al rondgereden in het gebied om te kijken waar veel kieviten zijn. Het viel mij al op dat hier veel waren, en dat bleek ook te kloppen.’ Afgelopen twee jaar vond Darwinkel op hetzelfde perceel ook al het eerste kievitsei. Door het hoge grondwaterpeil en het kruidenrijke gras is dit namelijk een zeer geschikte plek voor weidevogels.

Een prijs is niet verbonden aan de vondst van het eerste Groninger kievitsei. Waar de vinder van het eerste Friese kievitsei wordt ontvangen op het provinciehuis en een oorkonde en beeldje van een kievit ontvangt, moet Darwinkel het vooral met de eer en een bos bloemen doen.

De vondst van  het eerste kievitsei markeert officieel de start van het weidevogelseizoen, dat daarmee vroeger begint dan ooit. Vrijwilligers gaan tot half juni het land in om nesten van weidevogels te beschermen. Dat doen ze waar nodig samen met boeren. Door om een nest heen te maaien of nesten te verplaatsen krijgen weidevogels meer kans om hun eieren uit te broeden. Darwinkel: ‘Dit is pas het eerste ei, we moeten nog veel meer kievitsnesten vinden en markeren. Daarnaast gaan we ook de nesten van grutto’s en scholeksters beschermen. Ook gaan we nog een keer kijken of er nog kuikens in het gras zitten voordat de boeren gaan maaien.’