Eerste kavels Oosterveld in mei in de verkoop

NORG- Als het een beetje meezit gaan de eerste kavels op het Oosterveld in Norg in mei van de hand. De gemeente en projectontwikkelaar Heijmans werken op dit moment aan het in verkoop brengen van de eerste kavels, het bouwrijp maken van het eerste deel van het plan Oosterveld én de uitwerking van het tweede deel van het plan, het deel waar naast vrijstaande woningen ook 2-onder-1-kapwoningen en rijwoningen zullen worden gebouwd.

“Na de zomervakantieperiode willen wij de schop echt de grond zetten om het eerste deel van de Oosterveldweg (de ‘banaan’) aan te leggen en het gebied klaar te maken voor de woningbouw”, vertelt wethouder Henk Kosters. “Daar gaan nog wat voorbereidende werkzaamheden aan vooraf. Naast het nodige bureauwerk moeten ook in het veld verschillende werkzaamheden plaatsvinden.”

Wat er nog meer gaat gebeuren: nieuw milieuonderzoek. Dat is al eerder gebeurd, maar milieuonderzoeken hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. “Jaren geleden is er al een bodemonderzoek uitgevoerd, maar wij zijn verplicht te onderzoeken of de situatie ten opzichte van het vorige onderzoek is veranderd. Dit onderzoek wordt vanaf eind februari gestart. Archeologisch onderzoek verjaart normaliter niet, maar we lopen er tegenaan dat het in 2002 en 2003 uitgevoerde onderzoek niet volgens de nieuwste normen voor archeologisch onderzoek is gedaan. Deze nieuwe normen houden voor het plan Oosterveld in dat er een uitgebreider archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. We verwachten dat het archeologisch onderzoek in maart kan starten en dan zal er een periode van 7 tot 12 weken archeologisch onderzoek worden gedaan in het plangebied.”

Landmeters van de gemeente zijn inmiddels begonnen met het uitzetten van de kavelgrenzen en de ontsluitingsweg. Aan de zijde van de Peesterstraat, de Donderseweg maar ook in het plangebied moeten er bomen worden gekapt om de Oosterveldweg aan te kunnen leggen. “De daarvoor vereiste procedures zijn inmiddels in gang gezet en we verwachten de bomen medio maart dit jaar te hebben gekapt.”

De verkoop van de eerste kavels staat  gepland in mei. Inmiddels vindt ook overleg plaats met Heijmans over het tweede deel van het plan, het deel waar naast vrijstaande woningen ook 2-onder-1-kapwoningen en rijwoningen worden gebouwd.