Eerste Noordelijke Kampioenschappen zijn een feit

RODEN – Op donderdagavond 2 november opent in Onder de Linden te Roden, een spiksplinternieuwe tentoonstelling. Het betreft de Noordelijke Kampioenschappen, georganiseerd door vogelvereniging ‘De Vogelvriend’ Het kampioenschap mag dan voor het eerst gehouden worden, de Roner vogelvereniging is in het dorp een grote bekende. Daarnaast is het organiseren van een tentoonstelling als deze, bijna een routineklus voor vogelvereniging De Vogelvriend.
De vogelvereniging uit Roden mag dit jaar haar 65ste verjaardag vieren. De club zag op 23 december 1952 namelijk het levenslicht en is sindsdien een bepalende factor op vogelgebied geweest in Roden en omstreken. Waar de vereniging bescheiden begon, hebben ze inmiddels een ledenbestand van 135 man. ‘Niet iedereen is actief lid’, zegt secretaris Matthijs Slagter. ‘We hebben een harde kern met ongeveer 25 actieve leden die ook iedere vergadering bijwonen. De andere leden laten bijvoorbeeld hun vogels ringen, maar hebben ze gewoon thuis in een volière en doen verder niet mee aan wedstrijden. En er zijn leden bij die enkel lid zijn voor het maandblad’, zegt Matthijs. Dit maandblad wordt uitgegeven door de NBvV, de nationale bond voor vogelliefhebbers. Wie lid wordt van vogelvereniging De Vogelvriend, wordt automatisch lid van de bond en krijgt maandelijks het blad in de bus. ‘Het is echt een mooi blaadje en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die alleen al daarom lid bij ons worden. Een lidmaatschap kost maar 35 euro per jaar. Waar krijg je nog een mooi maandblad voor dat geld?’, aldus Matthijs. Naast vergaderingen, organiseert de vogelvereniging zes keer per jaar een vogelmarkt en drie keer per jaar een clubavond. ‘Gezelligheid is voor mij persoonlijk toch het gezelligst. We houden allemaal ontzettend van vogels natuurlijk, maar als het niet gezellig is binnen een vereniging, is er ook niets aan’, zegt de secretaris.
Matthijs verwacht overigens een mooie delegatie van de vereniging bij de Nationale Kampioenschappen in Onder de Linden. ‘Sowieso hebben we een breed deelnemersveld. We hebben 106 inzenders en meer dan 780 vogels. Daarmee behoren wij tot de top drie in Noord-Nederland als het gaat om aantallen. Ik denk dat alleen de distritstentoonstelling groter is in het noorden. Ter vergelijking: de kerstshow in Leeuwarden heeft een minder brede variatie vogels dan wij.’
Zoals bij iedere vogeltentoonstelling gebruikelijk is, komen er keurmeesters van de NBvV langs. Zij beoordelen de vogels op een aantal factoren, zoals conditie, kleur en postuur. ‘De vogels worden vergeleken met een soort ideaalbeeld. Dit is bij iedere vogel natuurlijk anders. Een parkiet kun je daarom niet met een grotere vogel vergelijken. Aan de hand van die keuringen worden er prijzen uitgereikt en de keurmeesters geven certificaten af. Zo kan men aantonen dat hun vogel in een goede staat verkeerd’, zegt Matthijs. De markante secretaris van De Vogelvriend is zelf keurmeester voor de bond, maar doet ook mee aan de tentoonstelling. ‘Natuurlijk ben ik een deelnemer van de tentoonstelling. Dan ben ik even niet in de rol van keurmeester, anders zou ik mijn eigen vogels keuren.’  Volgens Matthijs zijn de prijswinnaars van te voren niet vast te stellen, maar zijn er binnen de vogelwereld wel degelijk een aantal prominenten. ‘Bepaalde grote kwekers doen altijd mee om de prijzen. Zelf deed ik eerder vaak mee om de prijzen, maar dat is veranderd nu ik keurmeester ben. Ik heb wat minder tijd dan eerder en heb daarnaast twee jonge kinderen. Ik ben wat minder fanatiek geworden’, zegt hij.
De secretaris is trots op de club waar hij deel van uitmaakt. ‘Het is een bijzondere en zeer gezellige club. Wat ook bijzonder is: wij hebben gemiddeld vrij jonge leden. Neem bijvoorbeeld ons bestuur. Het oudste bestuurslid is 34 jaar. Je ziet bij veel vogelverenigingen dat de vergrijzing erg toeneemt. Dit heeft er vooral mee te maken dat jongeren zich minder aangetrokken voelen tot het verenigingsleven. Bij een vereniging zitten zien zij als een soort verplichting, terwijl dit bij ons bijvoorbeeld helemaal niet het geval is. Neem nu onze leden. We hebben er 135, waarvan de meesten inactief zijn. Bij ons heb je geen verplichtingen om vergaderingen of tentoonstellingen bij te wonen’, zegt Matthijs.
Tot slot benadrukt Matthijs dat de tentoonstelling voornamelijk tot stand kon komen, door de hulp van sponsoren en de tomeloze inzet van vrijwilligers. ‘In Roden zie je een grote bereidheid tot sponsoring en daar zijn wij de ondernemers in Roden en omstreken heel dankbaar voor. Daarnaast hebben wij een kleine groep vrijwilligers, die zich fantastisch inzetten voor de club en haar tentoonstellingen. Zij zorgen ervoor dat wij weer een prachtige tentoonstelling kunnen neerzetten.’
Wat: Noordelijke Kampioenschappen
Wanneer: 2 t/m 4 november
Waar: Hotel Onder de Linden te Roden
Hoe laat: donderdag 2 november van 19:30 tot 22:00 uur, vrijdag 3 november van 10:00 tot 22:00 uur en zaterdag 4 november van 10:00 tot 15:00 uur.