Eigen sportinstructeurs bieden Norger vereniging goede oplossing

‘Ook hier speelt bewegingsarmoede’

NORG – Bij het Molenduinbad werden afgelopen week de drie nieuwe sportinstructeurs van Norg geïntroduceerd. Jos Hendriks, Jannes Siegers en Irma Varwijk zijn reeds drie maanden bezig met dit unieke project en zien nu al de voordelen van het experiment. Door opgeleide instructeurs aan te bieden aan verenigingen en scholen, worden verenigingen uit de brand geholpen en komen kinderen meer in beweging. En dat is nodig, zo merken de instructeurs.

Stichting Beweegdorp Norg stelde de drie instructeurs aan. Voor het driejarige project wordt ieder jaar een ton uitgetrokken. De helft hiervan wordt betaald door de verenigingen, de andere helft is voor rekening van het Rijk en de gemeente Noordenveld. Voorzitter Chris Koeneman vertelde dat er in Norg een belangrijke opdracht ligt voor zijn stichting en de instructeurs. ‘Net als in veel andere dorpen, heeft Norg te maken met ontgroening en vergrijzing. Ook is er sprake van bewegingsarmoede’, stelde hij. Zo vertrouwde een tennisleraar Koeneman eens toe dat de tranen hem spontaan in de ogen sprongen, toen hij enkele basisschoolleerlingen zag sporten. Iets wat sportinstructeur Siegers even later zou bevestigen: ‘Sommige kinderen hebben een gebrek aan motoriek. Dan zie je dat ze te weinig bewegen.’

Koeneman vervolgde door te zeggen dat kleine sportverenigingen in hun bestaan bedreigd worden. ‘Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden, en verenigingen smachten naar vaklui. Datzelfde geldt voor scholen. Toen ik jaren terug gymleraar was, speelde al de probleem dat scholen te weinig gymlessen met vakleerkrachten konden aanbieden.’

In Norg moet dat probleem nu verleden tijd zijn. Als allrounders schipperen de instructeurs tussen verenigingen en scholen. Ze zijn in staat onder andere trainingen van de gymvereniging, de judovereniging, de voetbalvereniging en zelfs zwemlessen te geven. Na drie maanden zijn de eerste resultaten al positief, zo ziet Afien Baving van Beweegdorp Norg. ‘Alleen al bij de gymvereniging zijn er twintig leden bij gekomen. Ook bij de tennis en judo trekt het aan. Dat komt onder andere door het sportatelier wat op vrijdagmiddag wordt gegeven. Daarin maken kinderen kennis met allerlei verschillende sporten.’

Han Kemker, directeur van OBS de Hekakker, is blij met het initiatief. ‘En je ziet dat de instructeurs al bekende gezichten zijn op onze school. Dat is een goed teken.’ Wethouder Jeroen Westendorp is eveneens content met het project. ‘Hier mogen de initiatiefnemers zeker trots op zijn’, stelde hij. ‘Het is echt een project van de verenigingen en Beweegdorp Norg, als gemeente waren wij hier slechts zijdelings bij betrokken.’

De sportwethouder ziet dat beweging onder jongeren steeds minder vanzelfsprekend wordt. ‘Kinderen moeten gestimuleerd worden naar buiten te gaan. Weer te gaan spelen, van de bank af. Het is daarom prachtig dat niet alleen verenigingen, maar ook scholen meedoen aan dit alles. Aan de instructeurs om ze met allerlei sporten kennis te laten maken. Het is ontzettend belangrijk dat de kinderen gezien worden en dat hun talenten worden ontdekt.’

‘Beweegdorp Norg verdient verder een groot compliment’, vervolgde Westendorp. ‘Zij constateerde dat gezamenlijke problemen (zoals het gebrek aan trainers) gezamenlijk op gelost konden worden. Nu is het de vraag: hoe gaan we ervoor zorgen dat we jongeren in beweging houden? In Norg wordt daar een goede aanzet toe gegeven.’