‘Eind dit jaar willen we de centrumvisie vaststellen’

RODEN – De prachtig vernieuwde Albertsbaan wordt zaterdag 1 juli officieel geopend. Mannen in pakken, vrouwen in mantelpakjes, hoogwaardigheidsbekleders en  andere belangrijke mensen zullen hun handen dan ongetwijfeld blauw klappen. Maar wat is het een lange weg geweest. Zo’n vijftien jaar geleden al lanceerde projectontwikkelaar Sjors van der Heide een eerste plan voor de Albertsbaan, in de jaren die volgden werd plan na plan gelanceerd en weer afgeschoten en verpauperde de Albertsbaan. Dat is nu dus verleden tijd. De Albertsbaan is nieuw, mooi en moet zorgen voor een langer verblijf in het centrum van Roden, voor dientengevolge meer omzet voor ondernemers en voor meer reuring. Met alleen het aanpakken van de Albertsbaan is Roden er echter niet. Het plein is immers die bekende steen in de vijver. Wethouder Reint-Jan Auwema vertelt over de fases 2 en 3 en over de nieuwe Centrumvisie.
Fase 2 en 3 dus, waarvan fase 2 eigenlijk niet zo hele ingewikkeld lijkt. ‘Dan heb je het, even simpel gesteld, over het aanpakken van steegjes, gevels en het plaatsen van bloemen en planten. Deze maatregelen gaan we op korte termijn samen met alle betrokken partijen oppakken en uitvoeren. Daar ben ik van overtuigd’, zegt Auwema, die ook het verbeteren van de routing richting centrum van Roden onder fase 2 schaart. Fase 3 daarentegen ligt wat lastiger en heeft betrekking op het opstellen van een Centrumvisie. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Laat? Mwah, dat heeft te maken met extra middelen die gaandeweg beschikbaar zijn gekomen vanuit de provincie,. Dan praat je over een bedrag van 750.000 euro. Wij gaan de Raad ook nog eens een dergelijk bedrag vragen en bovendien proberen we er extern ook nog eens 7,5 ton bij te krijgen. Per saldo heb je dan ruim twee miljoen euro beschikbaar. Dan kun je zaken die straks in de Centrumvisie benoemd worden ook daadwerkelijk realiseren. Vandaar dus dat het wat lanter duurt. Het is een beetje hetzelfde verhaal als de Albertsbaan. Daar lag aanvankelijk ook ‘maar’ 450.000 euro voor klaar. Door wat langer te wachten, hebben we nu een plein van 1,6 miljoen euro. Zo moet je dit dus ook zien. Bert Jan Bodewes is druk bezig met het maken van de Centrumvisie. Die visie gaat verder dan alleen het centrum en zal proberen verbindingen legen met de Vrijetijdsboulevard maar ook bijvoorbeeld richting de Brink. Ik verwacht dat er eind dit jaar besluitvorming plaats kan vinden. Dat we dan antwoord kunnen geven op de vraag waar we naar toe willen met het centrum van Roden.’ Dat vervolgtraject zal wethouder Henk Kosters, portefeuillehouder Economische Zaken, vooral voor zijn rekening nemen. ‘De Albertsbaan moet een verbindende factor worden tussen de verschillende delen van het Roner centrum. Kunnen de mensen een heel mooi rondje Roden maken straks. Ik weet dat Bodewes voortvarend te werk gaat en nu al praat met heel veel verschillende partijen in het dorp. Is de Centrumvisie een feit, dan kan er vaart gemaakt worden en heeft Roden binnen afzienbare tijd een prachtig centrum dat toekomstbestendig is.’