‘Eindelijk LGN amendement aangekomen’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt alle politieke bijeenkomsten en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Het zat ze niet lekker… mijn vrienden van de gemeenteraadsfractie LGN (Lijst Groen Noordenveld). Nooit werd een motie of amendement  van hun aangenomen… Altijd ergerde de raad zich aan dat verongelijkte toontje, die hun spreek- en schrijfsels nou eenmaal kenmerkt… Zo kregen ze nooit gelijk… Wreef die dekselse Luis in de Pels ze dat ook nog in ook. Maakte altijd trouw melding van weer een afgewezen motie of amendement. Had ie wat op ons tegen… hoorde je ze denken… Nee ik heb niks op ze tegen. Was dan ook wel verbaasd toen ik de teksten van vijf amandementen onder ogen kreeg. Op het eerste gezicht kon niemand daar wat op tegen hebben… uiteindelijk nam B en W er een volledig over. Een ander als op een na alle zinnen geschrapt werden. Eentje werd zelfs na stemming aangenomen. Zelfs de andere oppositiepartij, de VVD trok zijn bezwaren in… Aangenomen dus. Het ging over de Verkeersnota (GVVP). Thema was, dat Noordenveld de fiets voorop wilde stellen. Het amandement luidde:”Noordenveld zet de fiets op 1”. Dit moest dan aan bladzijde een van de nota als titel toegevoegd worden… Bijna had ik de tekst nooit onder ogen gehad. Het geachte raadslid Pierre Baas van LGN was belast met het ronddelen van de tekst. Raad en pers krijgen die in handen… Totdat hij mij zag. Dan maakt ie gelijk rechtsomkeert. Koekoek moest hem corrigeren… Toen ik na afloop met uitgestoken hand op fractieleider Henk Koekoek afstapte om hem met dit succes te feliciteren, maakte heer Baas opnieuw als door een wesp gestoken dat ie wegkwam… Heeft de fractie van LGN eindelijk het sleutel tot succes gevonden… niet overvragen, doe maar bescheiden, dan doe je al gek genoeg… Geeft Pierre Baas niet thuis. Wat heeft die man toch…
Voor de rest was er woensdag in een geanimeerde sfeer volop debat mogelijk. Neem de nieuwe winkeltijdenverordening die in de raadscommissie behandeld werd… Het gaat natuurlijk vooral om op zondag open zijn. De Zakenkring wilde zijn positie als zijn winkelcentrum tegenover vooral Leek zo versterken… Vond gehoor bij het college van B en W. Alleen het probleem is het afgesloten bestuursakkoord… Om de ChristenUnie binnenboord te krijgen was er een negatief advies in opgenomen over de verruiming van de winkeltijdenwet. Zoals dat heet: er schijnt een groeiend maatschappelijk draagvlak voor te bestaan. Echter Jeroen Westendorp veegde met een vlammend betoog dit alles van tafel. Als ware hij de van een berg afdalende Mozes himself betoogde hij: een man een man… een woord een woord. Vooral indruk maakte dat op een vrouw. Niet de eerste de beste bovendien… Ellen van der Haven, fractieleider van Gemeentebelangen. In een uitgekiend betoog, zeer genuanceerd want de zich op zondag breedmakende ondernemers hebben ook gehoor in die fractie, wist zij bekwaam de kool en de geit te sparen. Namens het college kreeg uitgerekend de burgemeester de eer het voorstel te verdedigen. Als Ellen was ook hij voorzichtig en genuanceerd. Natuurlijk hij had oog voor de belangen van de grote middenstand. Maar hij wist ook wat uit eigen ervaring van de kleine. Hij heeft een schoondochter die een winkel drijft. En een gezin heeft. Zondag open…? Dan komt bij haar dit gezin in de knel… Wist Hans van der Laan in een opmerkelijk betoog te melden… Daarbij sloot hij aan bij soortgelijke bezwaren als Wietze de Wind (PvdA), die in datzelfde schuitje zit. Benieuwd naar het vervolg in de raad over twee weken.
Ook de Nota Duurzaamheid leidde tot pittige discussie. Vooral door toedoen van Robert Meijer, de enige dissident over deze materie: Begrijp de VVD goed… wij zijn niet tegen duurzaamheid, maar tegen nota’s met enkel dure woorden… Daar kwam het op neer. Deze avond kreeg hij weerwoord van de beste sprekers. Good old Otto Huisman (eeuwig zonde dat deze man binnenkort vertrekt) “Schokkend zo’n standpunt. Man, de aarde wordt uitgeknepen door hebzuchtige ondernemers…”. Gerard Willenburg (CDA) had in zijn jonge jaren nog wat opgestoken van Mao tse Tung: Laat 1000 bloemen bloeien… gaf hij de arme Robert Meijer mee, die binnenkort nog trouwt ook.
Ach ja… duurzaamheid over 1000 bloemen en verlangen naar duurzaamheid  gesproken. Ik moet dan altijd aan de voortreffelijke Noordenveldse dichter Peter van der Velde denken. Niemand, die het verlangen beter onder woorden kan brengen dan hij:
An de aander kaant van t deip
Daor bluien doezend bloumen
Ik kiek er vaok nao mor ik weit
Het waoter is mai veuls te deip
En der overhinspringen duurf ik neit
Maor an de aander kaant van t deip
Daor bluien doezend bloumen