Eindelijk wordt er een klap op het ISAP gegeven

Leerlingen van OBS de Marke beleefden een enerverende vrijdag. Allereerst werden ze ’s middags in het gemeentehuis verwacht, alwaar raadsleden en wethouders in gesprek gingen met de kinderen. Zij vinden namelijk dat het nogal lang duurt met de bouw van de nieuwe school. De huidige locatie achter De Hullen wordt verder omschreven als saai. En wat doe je dan? Dan stuur je een brief naar de gemeenteraad. Met resultaat dus.

Er zullen niet veel gemeenten in Nederland zijn waar een klacht van de leerlingenraad zo serieus wordt opgepakt. Het getuigt van betrokkenheid. Bovendien is het voor de leerlingen zelf een hele belevenis. Opeens zit je in de raadszaal, waar serieus wordt geluisterd naar de leerlingen. Ik weet nog hoe ik zelf ooit met mijn klas naar het gemeentehuis mocht komen. Dat was in de brugklas geloof ik. Voor het vak O & O (onderzoek en onderneem) hadden wij een campagne gemaakt die alcoholgebruik onder jongeren moest tegengaan. Ons project ‘Dat was de druppel’ (verzin het maar eens) werd ten overstaan van een voltallige raad gepresenteerd. Wat ik mij ervan herinner? Niet zo heel veel, behalve dat toenmalig GOMOS-voorzitter Wietze de Wind toen al in de raad zat. Hij was de enige bekende. O ja, en mijn huidige collega Erik Veenstra was destijds ook al van de partij. Of er iets met onze ideeën is gedaan om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, weet ik eigenlijk niet. Maar het bezoek aan de raadszaal herinner ik mij dus nog steeds. En ik weet zeker dat leerlingen van De Marke zich het bezoek aan de raadszaal ook zullen blijven heugen. Wie weet levert dit raadsleden in spé op. In ieder geval een nobel streven van de gemeente Noordenveld om kinderen op deze manier met politiek in aanraking te laten komen. En dan laten we het ‘Democracity-spel’ voor de gelegenheid nog even achterwege!

Met de betrokkenheid is het kortom goed gesteld. Dat is ook terug te zien bij Gemeentebelangen, die sinds kort hun fractievergaderingen op steeds vaker op locatie doen. Woensdag gebeurt dat in de Brinkhof in Norg. Een niet al te gelukkige locatiekeuze, was het eerste wat in mij opkwam. Want met de storm van de afgelopen dagen en de daarmee gepaarde regen, vrees je toch weer voor natte voeten. Zeker in de Brinkhof, waar vorig jaar juni de boel nog onder water liep. Het resultaat was flinke waterschade. Je moet er toch niet aan denken dat de gehele GB-fractie dadelijk tot aan de kuiten  toe in het water zitten te vergaderen. Wellicht dat ik woensdagavond nog even een bezoekje kom brengen. Ik leg de Speedo vast klaar.

Tijdens de fractievergadering zal het ongetwijfeld over het busstation in Norg gaan. Een busstation met te weinig parkeergelegenheden voor de fiets, waardoor je vreest voor eenzelfde fietsenchaos als die er nu al heerst. De brink in Norg ziet er overdag niet uit door de wirwar aan fietsen. Het aanpakken van de bushalte is een goed idee, maar zolang fietsen nog steeds geen goede plek krijgen, loop je het risico dat het een zooitje blijft. Erg zonde. Volgende week wordt er echter wél een besluit over genomen. Ik ben benieuwd of er nog (overige) Norgers naar de fractievergadering van Gemeentebelangen gaan. Of vertrouwen we dit onderwerp blind aan dorpsgenoot Koopman toe?

Op de besluitvormende agenda staat het Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP). Het liet even op zich wachten, maar volgende week wordt er eindelijk een klap op gegeven. Goed nieuws voor een groot aantal verenigingen, die staan te springen om investeringen. Alleen over de aanpak van de sportaccommodatie van VV Peize bestaan nog twijfels. Wie gaat wat betalen? Wethouder Jeroen Westendorp gaf aan zo snel mogelijk duidelijkheid te willen scheppen. Laten we hopen dat er schot in de zaak komt en VV Peize (volgend jaar waarschijnlijk weer tweede klasser) krijgt waar het al zo lang om vraagt.

Ook op het programma staat de Preventieve Gezondheidsnota Noordenveld. De bedoeling? Het voorkomen van zorg. Mooi streven, maar hoe doe je dat? Volgens wethouder Jeroen Westendorp is het van groot belang om ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk fit en vitaal zijn en blijven, dat iedereen in staat is om mee te doen en dat de zorg betaalbaar blijft. Hiervoor is de gezondheidsnota opgesteld. Hierin valt te lezen dat er wat moet gebeuren aan het middelengebruik in de gemeente, maar dat er ook moet worden gekeken naar stressklachten onder inwoners. Die schijnen namelijk nogal toe te nemen. In een gehaaste samenleving is een toename van stress logisch. Wat daar tegen te doen valt? Dat gaan we hopelijk lezen in de gezondheidsnota.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema