Ellen van der Haven… Leiderschap met sociaal gezicht

Volgend jaar Gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maar 2018 is het zover. Dan wordt er een nieuwe raad gekozen. Ook in Noordenveld. Dit jaar pogen de politieke partijen ook hier zich te presenteren. Bijvoorbeeld in dit Jaar van de Democratie… Maar ze zijn achter de schermen ook al druk bezig nieuwe kandidatenlijsten op te stellen. Ook verkiezingsprogramma’s worden gemaakt. Daarin wordt U overstelpt met goede voornemens… Het kan niet op. Ik volg een andere koers. Wat hebben de raadsleden de afgelopen 4 jaar nu laten zien. Na hun vorige verkiezing door U… In die tijd heb ik ze meegemaakt. Tijd om ze eens tegen het licht te houden. Wat hebben ze laten zien… die afgelopen 4 jaar. Een voor een schets ik een kort portretje. Vandaag de eerste. De fractievoorzitter van gemeentebelangen toon ik U als eerste. Ellen van der Haven is de naam. Ze woont met haar echtgenoot en Peize. Vier jaar geleden werd ze gekozen. Door U, de kiezer. In de fractie van Gemeentebelangen schopte ze het gelijk tot fractievoorzitter! In mijn ogen een goede keus. Ik kan het weten, want regelmatig bezoek ik zo veel mogelijk fracties tijdens de voorvergaderingen. Bij de meesten ben ik welkom… Ze zijn openbaar. Behalve bij LGN en VVD. Daar laten ze me niet meer toe. Kennelijk hebben ze daar iets te verbergen?!

Ook bij Gemeenterbelangen ben ik altijd welkom. Dat ligt mede aan de fractievoorzitter, Ellen van der Haven. Zij is ook een van de redenen dat ik daar zelf graag kom. Het is een genot, haar daar bezig te zien. Wat een passie, wat een leiderschap! Altijd ook zelfkritisch. ‘Geert hoe vond je het?’ vraag ze dan. Meestal geef ik toe onder de indruk te zijn. Op haar beurt fluistert ze mij wel eens toe, door deze column getroffen te zijn. Dat is niet vervelend om te horen, uit de mond van iemand die ik hoog acht! Ze schuwt het debat in de fractie zeker niet. De fractieleden worden geacht hun bijdragen goed te kunnen beargumenteren. Ellen spreekt ze aan op een hoger doel. Kunnen we dat verkopen aan onze achterban? Dat houdt ze ook scherp. Maar ze schuwt ook niet haar twijfels te uiten als ze niet zo zeker is van dit effect. Dat laat ze recht voor zijn raap  weten ook. Dat is wennen voor wat overgevoelige types. In de fractie van Gemeentebelangen vallen die vlot door de mand. Je moet het debat niet wensen te schuwen. Ik weet dat ze een hoge functie heeft bij de Gasunie. Als het over de NAM gaat verlaat ze meestal de Raadszaal. De handel in gas is haar vak. Dan kun je beter wegwezen om integriteitsverwijten te voorkomen…. Gemeentebelangen is een grote fractie van zeven personen met bovendien twee wethouders in functie. De beleidsterreinen, die aandacht verdienen zijn vele. De leden hebben verschillende politieke achtergronden. Een zware taak ze toch weer allemaal op een lijn te krijgen. Ik heb bewondering voor Ellen, dat ze dat steeds klaar speelt. Jan Kemkers, de mentor, heeft met haar een uitstekende fractieleider gepresenteerd, die ook Jans steun en begeleiding op prijs stelt. Dat ontgaat mij ook niet.

Zo overtuigend als ze achter de schermen op de voorgrond treedt, zo weinig zie je Ellen zich mengen in het debat in de Raad. Dat delegeert ze liever aan anderen. Zo treden in de raad Jos Darwinkel en Hendrik Smeenge naar voren. Ze krijgen van Ellen alle ruimte. Ellen blijft nadrukkelijk op de achtergrond…  Alleen bij de komende grote debatten over de begroting volgende week kunnen we haar weer horen. Een verkeerd woord is van haar niet gauw te horen, maar haar bijdragen zijn nogal voor de hand liggend en niet erg verrassend. De grote lijn, die zij aanhoudt zijn dat de gemeente Noordenveld moet waken voor te grote financiële risico’s. Echter…! De uitdrukking: Geld voor de zorg bestemd, moet ook Geld voor de zorg blijven’… is haar op het lijf geschreven. Wat dat betreft is ze een sociaal ingesteld raadslid. Ondanks haar hoge positie in de maatschappij blijft ze zo met haar voeten stevig op de grond. Solidair, met hen die op zorg zijn aangewezen. Anders gezegd: Zo zouden er wat mij betreft wel meer mogen komen. Ook na de verkiezingen van 21 maar 2018…