Ellen van der Haven

haven

De Vrouw met de hamer (voor 28.10.14)

Functie: Voorzitter fractie Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Noordenveld

“Ik stond al in deze rubriek als voorzitter van het Rode Kruis afdeling Noordenveld en nu dus als fractievoorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld. Die is met 7 van de 23 zetels de grootste in de gemeente en maakt met 2 wethouders deel uit van het college. Het vertrouwen van de kiezer heeft ons een solide basis gegeven om ‘het verschil te kunnen maken’.

De overeenkomst tussen het Rode Kruis en Gemeentebelangen zit erin om met beschikbare middelen en vereende krachten lokaal bij te dragen aan een samenleving waarin mensen zich thuis voelen en wat voor elkaar betekenen. Juist die beschikbare middelen staan bij beide onder druk.

Enkele jaren geleden heeft het Rode Kruis landelijk een reorganisatie gehad ‘Samen Eén’, dit betekende minder middelen beschikbaar voor het lokale werk terwijl met de vergrijzing en de individualistischer wordende samenleving lokaal werk meer dan ooit nodig is. Inzicht in de financiële middelen en mogelijkheden om te sturen waren noodzakelijk. Tot nu toe houden we nog steeds een goed draaiende groep op de been met o.a. inzet voor de Rodermarkt, de avondtocht in Peize, de boottocht in Norg maar ook op Drents niveau met een bijdrage aan een week voor voedselbankgezinnen.

De veranderingen op gemeentelijk niveau zijn aanzienlijk. Vanuit landelijk beleid wordt per 1 januari 2015 veel verantwoordelijkheid in het sociale domein voor ouderen en jeugd naar de gemeenten geschoven. Naast de opgave om de zorg minstens zo goed als nu te realiseren, is de uitdaging om dit met een veel minder groot budget te doen. Gemeentebelangen staat voor een structureel gezonde financiële huishouding. Voor ons is dat een kernwaarde die als een rode draad door ons verkiezingsprogramma loopt. Het op orde brengen van het huishoudboekje is noodzakelijk om de voorzieningen in onze 26 dorpen van Noordenveld in stand te kunnen houden en een zorgniveau vanuit een menselijke maat te garanderen. Ook hier gaat het om inzicht. Wat mogen we verwachten op grond van de landelijke cijfers en waar kunnen we daar als gemeente zelfstandig iets aan doen? Dicht bij de inwoners is de kunst dit met behoud van de leefbaarheid voor onze inwoners en met perspectief voor de lokale ondernemers te doen. Met mijn ervaring in het vrijwilligerswerk van het Rode Kruis maar zeker ook die als (project)manager bij verschillende bedrijven, hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren.”