Elly van Pagée schrijft boek over verhalen in hospice

Elly van Pagée schrijft teksten voor cabaret en theater over maatschappelijke thema’s. In de theaterstukken over de oorlogsgeschiedenis van Roden, weet ze heden en verleden in tijden van polarisatie te verbinden. Daarvoor heeft ze de Cultuurprijs van de gemeente Noordenveld ontvangen. Elly is vrijwilligster in Hospice Vredeborgh in Leek. Haar ervaringen legt ze vast in verhalen en poëzie, waarbij ze zonder oordeel schrijft, geboeid door de kwetsbaarheid van mensen aan het eind van hun leven wanneer de schillen van status en decorum verdwijnen. Haar boek, Van hier nu tot hier na, wordt medio begin juni verwacht. Een hospice is een plek waar mensen in de laatste fase van hun bestaan afscheid nemen van hun leven en hun dierbaren. Een huis waar spanning, onbegrip, verdriet en machteloosheid is, maar ook een plek waar wordt gelachen, waar tederheid, liefde en opbeurende woorden zijn, waar het leven verdicht is tot de kern van zijn bestaan, nog even… De verhalen in Van hier nu tot hier na geven een inkijk in de bijzondere wereld van een hospice. De woorden van en tot geven een richting aan, een weg die wordt afgelegd in het hospice, waar het ‘er zijn in het hier en nu’ zo belangrijk is. En wat er na komt weten we niet. We gaan tot die grens mee, verder niet.