Elly van Pagée, voorzitter Stichting Herdenken Noordenveld

‘Momenteel is het nog zeer de vraag hoe 4 mei eruit gaat zien. Er ligt een voorstel bij het college van B en W om met een beperkt aantal mensen een zeer sobere herdenking te houden op de begraafplaats van Roden. Daar wordt in de loop van deze week een beslissing over genomen. De Drentse gemeenten willen één lijn trekken, dus moet dat eerst worden overlegd.
Ondertussen kijken wij als Stichting naar wat wij gaan doen. We hebben een aantal inzendingen voor de schrijfwedstrijd. Die zouden bij de tentoonstelling komen te hangen, dat is nu niet het geval. Verder wordt er gewerkt aan het standbeeld ‘Vertrekpunt’. Mariet Schedler is daar mee bezig, maar dit wordt nu even op de langebaan geschoven vanwege de vertraging van het HOV.
Net als iedereen zijn we hartstikke overvallen door het coronavirus. De tentoonstelling is verschoven naar volgend jaar, hopelijk kunnen we ook dan bij K38 terecht. Daarnaast hadden we een toneelstuk over de bevrijding en de rol van Troelstra hierin. We staan momenteel met lege handen. Het is aan de gemeente Noordenveld of er een herdenking komt. Wij hopen daar natuurlijk nog steeds op, al is het maar heel sober. Het voorlezen van de namen en het leggen van bloemen is voor ons erg waardevol.
Alle draaiboeken lagen al klaar. Daaraan is lang gewerkt met zeven bestuursleden en nog veel mensen die er op een andere manier bij betrokken waren. Zo kregen we hulp van de PKN, de Noorderpoort en K38. Waarschijnlijk lukt het om alles een jaar door te schuiven, maar ideaal is het niet.
Mocht het niet doorgaan, dan is dat de eerste keer in de geschiedenis van Roden. Hopelijk kunnen we toch op een bepaalde manier een herdenking houden. Maar dat is allemaal nog koffiedik kijken. We wachten het af. Herdenken doen we sowieso, al dan niet in de huiselijke kring.’