Emotie en begrip bij verkoop Ons Belang

PEIZE- Op donderdag 25 januari heeft het bestuur van Coöperatieve Verbruiksvereniging “Ons Belang” voor een volle zaal in Café Ensing de plannen voor verkoop van alle bedrijfsactiviteiten voorgelegd aan de leden en participanten. Na uitvoerige uitleg, toelichting en het beantwoorden van vragen was er sprake van een emotionele sfeer, maar ook begrip voor de ontstane situatie. Zaken als derving, inkoop, lage marges, sterk verouderd machinepark en incidentele lasten worden de bakkerij tot grote last. Een eventueel faillissement behoorde wat het bestuur betreft absoluut niet tot de opties. Het in stand houden van de bakkerij in de huidige vorm én de onvoorwaardelijk toezegging van behoud van werkgelegenheid gaven de doorslag. Met overgrote meerderheid en onder applaus stemden de aanwezigen in met de plannen van het bestuur.

 Bakkerij Van Esch

Bas van Esch kwam na de pauze aan het woord en schetste zijn plannen met de bakkerij. Dit werd door de aanwezigen goed gewaardeerd al maakte men zich wel zorgen over het feit dat de smaak van het unieke brood van Ons Belang zou verdwijnen. De zorgvuldigheid die Van Esch wil betrachten bij eventuele veranderingen werd als professioneel ervaren. Ook dat de naam blijft behouden voor het dorp werd positief ontvangen.

Met de treffende opmerking van één van de leden aan het einde van de avond “het is geen leuk besluit, maar wel een goed besluit” kon ter plekke de overeenkomst met Van Esch worden getekend en is de bakkerij vanaf 1 maart de tiende loot aan de Van Esch stam.