‘En prachtig jaar, dat moet worden voortgezet’

afsluiting Jaar van de vluchteling

RODEN – Wie de lijst van activiteiten bekijkt kan niet anders concluderen dat die indrukwekkend is. De leden van de Noordenveldse stuurgroep ‘Jaar van de vluchteling’ blikken dan ook tevreden terug én kijken vooruit. De stuurgroep bestaat uit Adriaan Leerlooijer, Tessa Steghuis, Walat Kahlil, Bob Copper, Zaheir Alayoubi en Job Vos (foto).

‘Formeel is de laatste stuurgroep vergadering geweest. We hebben het jaar afgesloten, maar dat betekent niet dat de activiteiten stoppen. In tegendeel zelfs, we zien dat we met onze acties iets in werking hebben gezet. Activiteiten en ontwikkelingen gericht op het laten ontmoeten van oude en nieuwe inwoners. Statushouders, buurten en deelnemers zijn nadrukkelijk betrokken bij de initiatieven,’ zegt Bob Copper. Hij is als ambtelijk medewerker betrokken bij de stuurgroep, Andere betrokken organisaties waren vrijwilligers van Vluchtelingenwerk, Welzijn in Noordenveld en vertegenwoordigers uit de doelgroep.  Na een startbijeenkomst in 2016 in de Brinkhof volgden de eerste activiteiten elkaar snel op. Zo speelde de harmonievereniging de Vooruitgang uit Norg op het AZC terrein in Veenhuizen, was er een tegeltjesactie op de Koningsmarkt in Roden, waren er diverse exposities, konden dertien statushouders een jaar lang schilderen bij de Teken- en Schilderclub Roden en werden handige statushouders voorzien van een kluskar waarmee ze andere statushouders helpen met de woninginrichting. Maar de lijst met activiteiten is nog veel langer. Er waren foto exposities, het MenSA eetcafé in de Scheepstraschool werd opgezet, er waren diverse workshops, een netwerkbijeenkomst en er werd een start gemaakt met het ondertekenen van Participatieverklaringen. Mooie herinneringen zijn er aan een Gezinsdag in Nienoord. Walat Kahlil en Zahier Alayoubi waren binnen de stuurgroep vooral betrokken bij presentaties op scholen, kerken, in de Raadzaal, in buurten, bij Amnesty International en gewoon op de markt. ‘Daar gingen we met mensen in gesprek en konden we ons persoonlijke verhaal kwijt. Best wel lastig, want we spreken (vinden zij zelf) nog niet goed Nederlands. Wat we vertelden kwam uit ons hart en we merkten dat op die manier ons verhaal wel over kwam.’ Tessa Steghuis van WiN laat weten dat vooral het verbinden van organisaties winst is. ‘Het is ontzettend goed dat er flink is gewerkt aan samenwerking tussen de diverse organisaties. Er is veel bereikt in het opzetten van contacten en het versterken van het lokale netwerk. Dat logo van ons heeft daartoe ook bijgedragen. Grenzeloos Naoberschap kreeg zo een gezicht.’

Job Vos is verbonden aan het Vluchtelingenwerk. ‘Door samen te werken zie je dat je successen kunt halen. De ‘Afhaalwinkel’ bij het kantoor van het Vluchtelingenwerk in Roden is ook zo’n succes. Die begint nu te lopen. Zo ook onze Klussendienst met vrijwilligers die nieuwkomers helpt met het inrichten van hun huis. We helpen elkaar en ontmoeten elkaar.’ Adriaan Leerlooijer is ook vrijwilliger bij het Vluchtelingenwerk. Hij was onder andere betrokken bij de kennismakingsdag van nieuwe Noordenvelders. ‘Deze toekomstige inwoners van onze gemeente wachten in Eelde op huisvesting in Noordenveld. Om alvast kennis te maken met onze gemeente hebben we hen een rondleiding aangeboden met de bussen en vrijwilligers van de VOR, het Mensingecomplex laten zien en een bezoek gebracht aan het gemeentehuis. Je ziet dat een dergelijk initiatief drempels wegneemt. Dat geldt ook voor het ondertekenen van de participatieverklaring. De eerste verklaringen zijn uitgereikt op het kantoor van VVNN in Roden door burgemeester Klaas Smid. De mensen waren trots dat ze deze officiële verklaring konden tekenen en gemotiveerd om deel te gaan uitmaken van de Noordenveldse samenleving.

Meedoen en de contacten tussen oude en nieuwe inwoners vormgeven, blijft in Noordenveld een belangrijk thema. Bob Copper is er van overtuigd dat er een beweging in gang is gezet die blijvend kan groeien. ‘Er is gewoonweg nog veel werk te verzetten. Niet alleen in het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, maar ook in het geven van informatie. Er bestaat ook weerstand tegen de komst van vluchtelingen en het is daarom goed om te blijven informeren en met elkaar in gesprek te blijven . Statushouders, zeg maar nieuwe Nederlanders, zullen in de toekomst een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Denk aan vergrijzing, het doen van vrijwilligerswerk of wat natuurlijk het beste is, het hebben van betaald werk. Dat helpt integratie goed op gang. Dat is de uitdaging waar we nu voor staan.’

Het Jaar van de vluchteling wordt nog afgesloten met een magazine waar alle activiteiten, deelnemers en dergelijke in worden benoemd. Ongetwijfeld zullen we tegen die tijd nog iets horen van de ex-stuurgroep.