Energiecoöperatie Noordseveld de grootste van Drenthe

‘Hoe meer deelnemers, hoe meer duurzame initiatieven we kunnen realiseren’

LANGELO – Ze zijn geen kleine jongen meer. Energiecoöperatie Noordseveld is grootste in de provincie Drenthe en de 4e partij in het noorden. Toch heeft de energie coöperatie in Langelo slechts 244 leden. Dat moet anders, vinden mede-initiatiefnemers en bestuursleden  Richard en Susanne Ton. Acht jaar geleden heeft de coöperatie samen met 120 andere coöperaties uit het noorden van het land (koepels uit Friesland, Groningen en de Drentse KEI) ‘Energie VanOns’ opgericht, een lokale energieleverancier die duurzame energie levert aan haar leden én investeert in duurzame initiatieven in de regio. Hoe meer huishoudens zich aansluiten, hoe meer duurzame doelen kunnen worden gerealiseerd.

Energiecoöperatie Noordseveld is een serieuze partij als het gaat om duurzame energie-initiatieven. De club zit regelmatig om tafel met de gemeente Noordenveld, vertelt Richard Ton. ‘Het is uniek dat een gemeente zo nadrukkelijk samenwerkt met een energiecoöperatie. Die samenwerking beperkt zich niet tot het verstrekken van subsidie, maar we kunnen ook altijd appel doen op beleidsmedewerkers. Iedere drie weken hebben we structureel overleg. We willen zoveel mogelijk samen de RES-opgaven (Regionale Energiestrategie) realiseren. Daarvoor heeft zowel de gemeente als de coöperatie een convenant ondertekend.’

Duurzaamste energieleverancier van Nederland

Op dit moment nemen 244 huishoudens via Energiecoöperatie Noordseveld energie af van Energie VanOns. Energie VanOns voert de lijst aan van 60 Nederlandse energiebedrijven als het gaat om duurzaamheid. Nummer één! ‘Zeker, daar zijn we best trots op. Energie VanOns is lokaal, duurzaam en coöperatief. We zijn geen commerciële club en hebben dus geen winstoogmerk. Alles wat overblijft, gaat terug naar de lokale coöperatie. Met dat geld realiseren we duurzame projecten in de gemeente. Op termijn kan dit ook voordeel voor leden opleveren op de energierekening. Als coöperatie is het streven om in ieder geval voor 50 procent eigenaar te zijn van duurzame energie initiatieven. Op dit moment spelen er drie projecten: de zonneweide bij de NAM-locatie, daar liggen 3200 panelen, het zonnedak in Langelo en het Zomerbad Peize. Al deze projecten zijn 100 procent eigendom van de coöperatie. Omdat de prijzen flink gestegen zijn, gaat dit veel geld opleveren. Van die winst betalen we deels onze lening af (een lening die nodig was om het zonnepark bij de NAM-locatie te kunnen realisten, red.) en een ander deel steken we in nieuwe projecten. In Peize gaat de helft van de opbrengst naar het Zomerbad, de andere helft naar deelnemers die ingetekend hebben.’

Concurrerend

Anders dan verwacht is het besluit van de gemeenteraad over het zonnepark in Zuidvelde doorgeschoven naar volgend jaar. Eerst moet er een nieuwe berekening van het RIVM op tafel komen met een berekening over de stikstofuitstoot. Energiecoöperatie Noordseveld wil voor de helft eigenaar worden van het zonnepark. ‘Dat hebben we geëist. Die 50 procent eigenaarschap ligt vast in een manifest. Besparen en opwekken moet hand en hand gaan, is de gedachte erachter. Lokale betrokkenheid is belangrijk voor de omgeving, natuur, de bewoners en als schakel tussen de verschillende belangenorganisaties. Als dat lukt, gaat de helft van de energieopbrengst via de coöperatie naar Energie VanOns en vervolgens naar de leden’, vertelt Ton die hoopt dat meer huishoudens in de gemeente zich aansluiten bij de coöperatie. ‘We zijn niet de goedkoopste, maar zeker concurrerend. Meestal zijn we goedkoper dan Essent. Inwoners hoeven niet bang te zijn dat we zomaar omvallen. Energie van Ons is een stabiele leverancier van duurzame energie. Hoe meer leden we hebben, hoe meer duurzame initiatieven we kunnen realiseren’, zegt Ton die ook de mogelijk voor windenergie verkent. ‘Zelfs wij zijn niet helemaal gelukkig met een zonnepark van 70 hectare. Het is toch een groot stuk grond dat je belegt. Daarom willen we de mogelijkheden voor windmolens in de gemeente onderzoeken. Dat lijkt nog best een ingewikkelde opgave. Zowel gemeente als provincie zijn huiverig. Zicht is het voornaamste struikelblok. Mensen willen niet tegen een grote windmolen aankijken.’

Er moet in ieder geval snel iets gebeuren, vindt Susanne. ‘Het duurt allemaal te lang. Die tijd hebben we niet. De opwarming gaat door. Op termijn is er geen leven op aarde meer mogelijk. Als we nu niks doen, is er geen houden meer aan straks. Kijk naar de milieurampen: dit jaar al 300 zware rampen wereldwijd.’

Energiecoaches gezocht

Inwoners van Noordenveld kunnen aankloppen bij Energiecoöperatie Noordseveld met duurzaamheidsvraagstukken over hun woning. ‘Op kleine schaal willen we mensen zoveel mogelijk adviseren hoe mensen hun woning en gedrag kunnen verduurzamen. We hebben 10 actieve energiecoaches, allemaal vrijwilligers, die bij mensen thuis langs gaan om een energiescan van de woning te maken met behulp van infrarood scanners. De coaches kijken bijvoorbeeld naar isolatie van de bouwkundige schil, verlichting, apparatuur en gedrag van mensen. Daar rollen adviezen uit waarmee mensen concreet mee aan de slag kunnen’, zegt Ton die vanwege de enorme vraag nog graag een oproep doet voor meer vrijwillige energiecoaches. ‘Mensen die zich hiervoor aanmelden krijgen een opleiding en een vrijwilligersvergoeding.