Enthousiasme over startvisie Norgerduinen

Laag hangend fruit plukken en concretiseren de volgende stap

RODEN – Het was het hoofdonderwerp van de afgelopen raadsvergadering: de visie op de permanente bewoning van de Norgerduinen. De visie die er ligt is door de gemeenteraad goed ontvangen. Wethouder Henk Kosters ontving complimenten en ook de betrokken bewoners kregen alle lof. Albert Koele, voorzitter van de vereniging van huiseigenaren Oosterduinen Norg, is blij met de progressie die is geboekt, maar waakt voor een jubelstemming.
Koele noemt de Expeditie Norgerduinen ‘in verschillend opzicht een heel bijzonder proces’ en is trots op de ontwikkeling die het gebied heeft doorgemaakt. Eén van de belangrijkste zaken voor de permanente bewoning is het creëren van draagvlak en een gedeelde visie. ‘Permanente bewoning is alleen denkbaar als we bereid zijn om ons te verenigen rond een aantal idealen, zoals in de visie is omschreven’, sprak Koele richting de raad, maar vooral ook richting de publieke tribune die woensdag weer afgeladen vol zat met bewoners van de Norgerduinen.
Robert Meijer, fractievoorzitter van de VVD, sprak lovende woorden over het plan. ‘Er ligt een mooi plan. Onze oproep is nu: pak zo snel mogelijk het laag hangend fruit aan.’ Daarbij doelt Meijer op onder andere de aanpak van huisnummers, bebording en het verbeteren van de wegen die de Norgerduinen doorkruisen. Dat komt de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied namelijk direct ten goede. Daarnaast vindt hij dat er niet al te lang meer getreuzeld moet worden en is hij van mening dat alle bewoners lang genoeg de tijd hebben gehad om hun mening te verkondigen. ‘We moeten zo snel mogelijk aan de slag. Mensen die zich niet gehoord voelen, hadden vandaag nog kunnen inspreken. Dat hebben ze niet gedaan. We moeten nu aan de slag. Een tijdslijn maken en het laag hangend fruit plukken.’
Harry Waals van Lijst Groen Noordenveld, dacht er het zijne van. ‘Wij willen de bewoners niet het recht ontnemen om inspraak te houden’, zei hij. ‘Inspraak verhoogt juist het draagvlak en neemt vragen van bewoners weg die niet bij het proces betrokken waren. Inspraak is een verworven recht, ondanks de participatie in het gehele proces.’
Wethouder Kosters benadrukte dat de bewoners sowieso zullen worden betrokken bij de verdere uitvoering van het plan en dat inwoners altijd hun mening kunnen geven over de Expeditie Norgerduinen. ‘We gaan nu bezig met het laag hangend fruit. De volgende stap is concretisering.’