Epema wijst wethouder op toezegging duurzaam gas

Wethouder Ipema: ‘Schaamrood op de kaken’

NOORDENVELD – De fractie van PvdA/GroenLinks heeft wethouder Kirsten Ipema (inzet) gewezen op een niet nagekomen toezegging van eerder dit jaar. Hierin gaf de wethouder duurzaamheid te kennen dat Noordenveld voortaan duurzaam opgewekt gas zou inkopen. Nu blijkt dat de gemeente dat toch niet van plan is. Ipema maakte excuses voor het niet nakomen van de toezegging.

‘Eigenlijk is dit een spreekbeurt die ik liever zou overslaan’, begon Bertus Jan Epema van duofractie PvdA/GroenLinks afgelopen woensdag. ‘Maar we hebben een harde toezegging van begin dit jaar, waarin staat dat de gemeente Noordenveld duurzaam gas zou inkopen bij het aangaan van een nieuw energiecontract. We hebben dat tijdens dit politieke jaar meermaals nagevraagd. Dit deden wij omdat we door de vorige twee colleges telkens te kakken zijn gezet.’ Hij vervolgde: ‘Het college blijkt nu haar toezegging niet uit te voeren. Er is gekozen voor een “lightvariant” waarbij er voor gas met CO2 compensatie is gekozen. De reden hiervoor zou zijn dat Noordenveld beter geld zou kunnen steken in het verduurzamen van gebouwen, dan in groen gas. De raad is hierin helemaal niet gehoord.’ Epema diende dan ook een motie in, waarin hij er voor pleitte om alsnog groen gas in te kopen. Daarin voelde Epema zich naar eigen zeggen gesteund door de Adviesraad Duurzaamheid.

Wethouder Kirsten Ipema stak de hand in eigen boezem. ‘Toen ik dit las, stond het schaamrood mij op de kaken’, erkende zij. ‘Ik kan ook niet anders dan de heer Epema gelijk geven. We hebben onvoldoende aandacht gegeven aan het “duurzaam geproduceerde gas”. Er is daarom de voorkeur gegeven aan een goedkopere variant, zodat er andere besparende maatregelen kunnen worden getroffen. We hadden hiermee in ieder geval terug moeten komen naar de raad.’

Epema wees hierop naar de voorbeeldfunctie van de gemeente. Dat het duurzaam opgewekte gas een stuk duurder is, was voor hem van ondergeschikt belang. ‘Hier ligt een toezegging, leef die na.’

Toen even later de vraag werd gesteld of Noordenveld überhaupt nog van het energiecontract af kan, bleef Ipema het antwoord schuldig. ‘Ik weet niet of de krabbel al gezet is’, zei ze. Daarnaast gaf ze aan dat – mocht er voor duurzaam geproduceerd gas worden gekozen – er gekeken gaat worden waar dan elders op bezuinigd kan worden. Epema hamerde er vervolgens op dat dit geld elders weg moest worden gehaald en niet van het geld voor verduurzaming af moest gaan.

De motie van Epema om alsnog duurzaam geproduceerd gas in te kopen, haalde het overigens niet. Van de 22 aanwezige raadsleden, stemden slechts negen voor.