Er is altijd íets in Dörpshuus NijRoon

Dorpshuis Nieuw-Roden is onmisbaar voor het dorp

NIEUW-RODEN – Het dorpshuis in Nieuw-Roden is onmisbaar. Dat is de conclusie die eenieder die er geregeld komt kan trekken. Dagelijks maken verenigingen gebruik van de accommodatie, wat al sinds jaar en dag het activiteitencentrum van het dorp is. Stichting ’t Dörpshuus NijRoon heeft als doel dit zo te houden. Door innovatief en ambitieus te werk te gaan – en vooral niet stil te zitten – probeert zij de functie van het dorpshuis te behouden. Pierre Bergsma, voorzitter van de stichting, vertelt uitgebreid over de functie van deze accommodatie.
Het is dinsdagmorgen, half tien. In Nieuw-Roden is het stil op straat. De kinderen zijn al naar school, de ouders aan het werk en slechts een enkele fietser is op weg naar de Poiesz. Enkel bij het dorpshuis is er wat reuring deze ochtend. Dörpshuus NijRoon heet het. Opmerkelijk, want volgens de Drentse spelling moet het ‘Nei-Roon’ zijn, zoals ook op de plaatsnaamborden aan het begin van het dorp vermeld staat. Goed, over de naam valt te twisten. Over het nut van het dorpshuis niet. In de grote zaal is inmiddels de wekelijkse  koersbalcompetitie al in volle gang. Het gaat er sportief aan toe. Het spel lijkt ondergeschikt aan het sociale aspect van de wekelijkse bijeenkomst. Nadat voorzitter Pierre Berghuis de koersbalspelers een goedemorgen heeft gewenst, gaat hij koffie halen in het kleine keukentje van het dorpshuis. Het dorpshuis ademt karakter. Op een papier aan de bar hangt een A4’tje die doet vermoeden dat deze hier al dik zeventien jaar hangt. ‘Met ingang 1-1-2001 worden de consumpties alleen door het barpersoneel aangestreept op de barkaartjes. Het bestuur.’
Om het grote aantal gebruikers te blijven faciliteren, kijkt het bestuur van het dorpshuis altijd naar nieuwe dingen. Zittend achter een bak koffie, vertelt Pierre over de laatste investeringen die het dorpshuis heeft gedaan. ‘We hebben flink geïnvesteerd in beeld, licht en geluid’, vertelt Pierre tussen twee slokken koffie door. ‘De kwaliteit hiervan was allemaal niet geweldig, terwijl veel mensen hier gebruik van maken. Het werd hoog tijd voor een investering op dit gebied. Vandaar dat we zijn gaan kijken naar de mogelijkheden om dit te financieren.’
Nadat het bestuur op een rijtje had gezet wat er precies allemaal nodig was, deden zij een beroep op het Oranjefonds. Dit fonds ondersteunt stichtingen en verenigingen ter versterking van de sociale kant van de samenleving. ‘Als je een financiering van het Oranjefonds wil krijgen, dan moet je aan veel eisen voldoen. Die hebben wij allemaal op een rijtje gezet, waardoor wij de steun van dit fonds kregen’, legt Pierre uit. Dat betekende echter wel dat her en der moest worden geschaafd aan de plannen. ‘We wilden eerst een megagroot scherm’, zegt Pierre. ‘Maar dat bleek uiteindelijk toch te ambitieus. We zijn gefaseerd te werk gegaan en hebben uiteindelijk een goed plan neer kunnen leggen.’
In het voorjaar van 2018 werden de laatste handelingen verricht. In totaal worden de kosten op zo’n 22.000 euro geraamd. ‘Hiervan betaalde het Oranjefonds de helft. Zelf hebben we 11.000 euro opgehoest.’ Een aanzienlijk bedrag, zeker voor een dorpshuis. Maar Dörpshuus NijRoon is financieel gezond en staat er derhalve goed op. Zo houden ze alleen al uit de begroting 5500 euro over voor allerhande activiteiten. Dat is ook nodig, want het dorpshuis organiseert nogal wat. Neem nu de Sinterklaasintocht. ‘Of dat een taak van het dorpshuis moet zijn, betwijfel ik’, zegt Pierre. ‘Maar goed, we doen het ieder jaar maar wel mooi.’
Zelf heeft het dorpshuis de financiën dus op orde, maar ze mogen ook boffen met enkele lokale ondernemers die het dorpshuis een warm hart toedragen. ‘Bij de aanleg van de kabels en dergelijke, kwamen specialisten kijken. Lokale ondernemers die wel degelijk betaald kregen, maar niet op een uurtje meer of minder keken. Daarmee kweken ze goodwill in Nieuw-Roden’, meent Pierre.
Even later staat Pierre tussen de koersbalspelers en wijst hij naar de pas geïnstalleerde geluidsboxen in de grote zaal. Die grote zaal wil het bestuur op termijn ook aanpakken. ‘Het mag allemaal wat gezelliger’, vindt Pierre. ‘Het interieur is verouderd. Het zou mooi zijn als we dat binnen anderhalf jaar hebben aangepakt.’
Het dorpshuis draait voornamelijk op vrijwilligers. Daarbij lopen zij, net als vele verenigingen, tegen het probleem aan dat ze vaak op dezelfde mensen een beroep moeten doen. ‘Eén van de vrijwilligers die hier de tuin onderhoud, is kort geleden een operatie ondergaan. Daardoor stond ik laatst in de tuin. Dat vind ik op zich geen probleem, maar het zijn vaak dezelfde mensen die iets moeten doen.’
Toch is Pierre trots op de manier hoe het dorpshuis zich staande houdt. ‘Er is hier altijd iets. Op maandag is er een koffieochtend en op donderdag zingen de Briljantjes hier. Vandaag is er koersballen en op zondag maakt de Baptistengemeente gebruik van het dorpshuis. O ja, dan heb je ook nog Kidscasa wat hier zit’, en zo kan Pierre nog wel even doorgaan.
Met zoveel verschillende gebruikers is het behouden van dit dorpshuis op zich geen probleem. Iedere Nij-Roner ziet het nut er wel van in. ‘De komende jaren willen wij dit gewoon in stand houden en voor de rest het dorpshuis meer smoel geven. We willen de omliggende wijken meer betrekken bij het dorpshuis en we willen de toegankelijkheid verbeteren. Allemaal plannen die nog in het verschiet liggen’, legt Pierre uit.
Ambitieus is het bestuur van het dorpshuis absoluut. De komende jaren zullen zij dit buurtcentrum blijven ontwikkelen, zodat het dorpshuis met haar tijd meegaat en de gebruikers zich er thuis voelen. ’t Dörpshuus NijRoon gaat onverstoorbaar door met waar het goed in is: een plaats bieden aan alle Nij-Roners die hier behoefte aan heeft.

‘Iedere wijk moet een belangenvereniging hebben’

 

Dorpsbelangen Nieuw-Roden is dringend op zoek naar bestuursleden. Momenteel bestaat het bestuur nog uit drie man, maar inmiddels zijn er al gesprekken gaande met gegadigden die in het bestuur willen zetelen. Wordt het bestuur niet uitgebreid, dan dreigt Dorpsbelangen Nieuw-Roden in gevaar te komen. Volgens Pierre Berghuis is een dorpsbelangenvereniging van levensbelang voor een dorp. ‘Iedere wijk en ieder dorp moet een belangenvereniging hebben’, meent hij. ‘Wat Dorpsbelangen Nieuw-Roden door de jaren heeft gedaan, is goed geweest. Ze zijn het aanspreekpunt van de gemeente en komen op voor dit dorp. Toch is het blijkbaar zo dat het moeilijk is om mensen te vinden voor in het bestuur van Dorpsbelangen. Ik denk dat de vereniging zich af moet vragen waarom dat zo is. Maar uiteindelijk moeten ze vooruit: Dorpsbelangen Nieuw-Roden moet blijven bestaan. Dat is het belangrijkst.’