Er is helemaal niets zweverigs aan Maarten Oversier

de effectieve, no-nonsense vorm van traumaverwerking

RODEN – Iedereen kent Maarten Oversier. Hullenweg, Roden. Veel kennen hem als een soort van Indiaan, met een eigen reservaat en tent. Anderen – en dat zijn er ontzettend veel- kennen hem als regressie-reïncarnatie therapeut. Oversier begon vijftien jaar geleden zijn praktijk in Roden. In de stapel praktijkagenda’s vanaf 1995 staan opgeteld zo’n 90.000 sessies. ‘Dat is misschien wel het belangrijkste. Ik heb veel ervaring mogen opdoen. Dat helpt in het vertrouwen en de effectiviteit van het therapeutschap. Maar wat het vooral verraadt is dat ik van heel veel mensen heb geleerd wat er in de innerlijke wereld toe doet.’

Regressie en reincarnatietherapie dus. Jaja. Een therapievorm die diepgaande transformaties bewerkstelligt en zeer bevredigende resultaten oplevert. Inmiddels geeft Oversier les aan therapeuten in Nederland, Duitsland, Spanje en in de reservaten van de Irokezen-Indianen in Canada. De interesse in deze effectieve no-nonsense vorm van traumaverwerking groeit en groeit. Maar: wie bezoekt zo’n praktijk nou eigenlijk? Hoe verhoudt Oversier’s therapievorm zich tot de meer gangbare therapievormen? En is het niet allemaal heel erg zweverig? ‘Deze vragen hoor ik vaak’, zegt de Roner. ‘Net als de vraag of het bewijsbaar is en je ‘moet’ geloven dat er meer tussen hemel en aarde bestaat. Mensen uit alle lagen van de samenleving vinden ondertussen hun weg naar mijn praktijk. Inmiddels echt uit heel Nederland en het buitenland. De klachten? Dat varieert van rusteloosheid, opgejaagdheid, angst en slaapstoornissen tot aan depressies, obsessies, moedeloosheid, schuldgevoelens, stemmen horen of problemen met seksualiteit. Ook komen veel mensen met lichamelijke aandoeningen, meestal chronische. Het is dus een breed scala. Iedereen loopt wel eens in iets vast. Iemand die beweert voortdurend in absolute harmonie te verkeren, spreekt zelden de waarheid. Het is normaal – voor een gezond groeiproces- om door bergen en dalen te gaan in een mensenleven. Soms gaan zaken vanzelf over en groeit iemand ergens overheen. Vaak echter blijven zaken hangen en zeuren, verergeren zelfs en zakken naar het onderbewuste. Daarvandaan gaat het zich manifesteren. Men ziet dan uiteindelijk geen uitweg meer om iets te veranderen. Of sterker nog: men realiseert zich op den duur deze verbanden niet meer. Dat kan een aanleiding zijn om mijn praktijk te bezoeken. Het is totaal onbelangrijk wat iemands wereldbeeld of geloofsovertuiging is. Wat in iemand leeft, dát telt en dat wordt in dit werk uiterst serieus genomen. Ook als dat ervaringen betreft die in het huidige tijdsbestel niet te plaatsen zijn. Het gaat natuurlijk om kwetsbare, emotionele gebeurtenissen die in iemand liggen opgeslagen die om aandacht vragen. Wie getuige is van een cliënt die zijn zielenroerselen op laat komen en leert verwerken, ziet, voelt en hoort dat er niets verzonnen wordt. Dat is een opvatting van de te rationeel ingestelde mensen die hier geen enkele ervaring mee hebben. Hij kan niet omgaan met zaken die hij mentaal niet kan verklaren en doet ze af als onzin.’
Het heeft er alle schijn van dat het aantal mensen dat verbanden legt met onverwerkte, traumatische gebeurtenissen en actuele klachten enorm toeneemt. Dat is niet zweverig, eerder logisch. ‘Het slechts bestrijden van symptomen geeft alleen tijdelijke verandering. Als bijvoorbeeld een vrouw een geliefde verliest terwijl ze zwanger is van haar baby, dan krijgt de baby daar, via de moeder, gevoelsmatig van alles van mee. En als dat kindje opgroeit en volwassen wordt, kan ze daar nog steeds flinke hinder van ondervinden en zich vertalen naar een ‘niet goed genoeg zijn’ overtuiging. Hetzelfde als een kindje tijdens de zwangerschap zijn (tweeling) broertje of zusje verliest. Dan blijft er soms onverklaarbare eenzaamheid, verlatingsangst of onbestemd verdriet hangen in het volwassen leven. Als deze zaken in een therapeutische sessie van elkaar gescheiden worden en losgelaten, knappen mensen enorm op. Dat laatste telt natuurlijk. Ik hoef geen wetenschappelijk bewijs of het überhaupt wel mogelijk is dat ingeborenen deze sferen kunnen overnemen, het blijkt zo te zijn als het onderbewuste van iemand zich opent.’

Oversiers’ therapie is anders. Verschilt met wat ‘wij’ gangbaar vinden. ‘Het belangrijkste verschil ligt wellicht direct in de meest fundamentele gedachte waarop de regressie/reincarnatietherapie gebaseerd is, namelijk dat iedere klacht zijn oorzaak kent in een of meerdere gebeurtenissen uit het verleden die nooit goed verwerkt zijn. Daarom is het belangrijk de cliënt wederom in verbinding te brengen met die gebeurtenis en deze alsnog te verwerken. Het is van wezenlijk belang dat daarbij ook ruimte komt voor de bijbehorende emoties, want die zetten zich in het lichaam vast en veroorzaken daardoor de fysieke klachten’, weet Oversier. Onder begeleiding zijn deze oude gebeurtenissen prima te verwerken. ‘Ervaring leert’, vervolgt Oversier, ‘dat de klachten daarna significant verminderen en in de meeste gevallen verdwijnen. Ook de hele diepe, hardnekkige, hoewel die dan soms een wat langer behandelingstraject nodig hebben. Simpelweg zou je kunnen zeggen dat een klacht of probleem geen reden is om te bestaan meer heeft als het verleden losgelaten kan worden. Hetgeen iets heel anders is dan je je ‘ontkoppelt’ of afsnijdt van wat er gebeurd is zonder dat enige verwerking heeft plaatsgevonden. Kortom: daar waar therapeutische benaderingen zich richten op het reguleren, onderdrukken of cognitief leren omgaan met-behandelingen, bevestig je feitelijk de aanwezigheid van het probleem. Niet zelden gebeurt dit ook met behulp van medicatie. Ook al vragen sommige situaties wellicht tijdelijk om medicatie, het probleem wordt er nooit mee opgelost. Het onder ogen zien en verwerken van ‘unfinished business’ lucht niet alleen enorm op, het brengt ook heel diepe inzichten mee waarmee je verder kunt.’

Maarten Oversier. Nog even enthousiast en gemotiveerd als toen hij twintig jaar geleden zijn praktijk opende. Eerst in Vlaardingen, nu al weer vijftien jaar in Roden. Aan Maarten Oversier is helemaal niets zweverigs. Maarten Oversier is iemand die geleerd heeft wat er in de innerlijke wereld werkelijk toe doet.

roden-maarten-oversier