‘Er is veel mogelijk, vooral als je verbindingen legt’

Cultuurcoach Noordenveld

Femma Bezu is cultuurcoach in de gemeente Noordenveld. ‘Cultuur is een breed begrip. Van natuur tot theater, van muziek tot foto’s maken, van kunstmanifestaties tot kleine exposities. In Noordenveld gebeurd heel veel op dit gebied en kent een gevarieerd aanbod. Toch blijven er voldoende uitdagingen over voor de cultuurcoach,’ laat Femma Bezu weten.

‘Het zoeken naar samenwerking, het leggen van verbindingen, het elkaar weten te vinden en daardoor gebruik maken van elkaars kennis en materialen, is beslist zo’n uitdaging. Dat zie ik gelukkig steeds meer, maar kan nog beter in onze gemeente. Daarnaast is het goed om ook aan diverse leeftijdscategorieën te denken. Maar ook  bijvoorbeeld aan mensen met een smalle beurs. Cultuur hoeft niet altijd duur te zijn. Sterker nog, het zou niet duur moeten zijn om aan deel te nemen of er van te genieten. Het gaat ook om het scheppen van mogelijkheden, zodat zoveel mogelijk mensen met kunst en cultuur in aanraking kunnen komen.’

Voorbeelden daarvan zijn er ook. Zo is er in Norg al enige jaren ervaring met een Spektakeltocht, een wandelevenement voor jong en oud. Opgezet in samenwerking met enkele andere organisaties, zoals Beweegdorp Norg en het Bewegingscentrum. Jaarlijks is daar ook de Kunst- & Cultuurroute bij. Dan zijn er onderweg op allerlei locaties diverse cultuuruitingen. In een garagebox is een fototentoonstelling te zien van een bewoner, in een café kan men meedoen met een line-dance demonstratie, onderweg in het bos hangen schilderijen die door kinderen van de basisschool zijn gemaakt onder leiding van een kunstenaar en in een tuinhuisje kun je naar gedichten luisteren van een Drentse schrijver.

Femma Bezu: ‘Voor de kinderen staat het cultuurprogramma op de activiteitenladder. In die opzet werken we veel samen met de basisscholen, kunstenaars en culturele verenigingen. Je ziet dat verbindingen leggen op die wijze ook tot stand komt. De Worteldagen in Norg, Wat een kunst in Roden en het Pauperparadijs in Veenhuizen zijn ook voorbeelden van cultuuruitingen waarin diverse organisaties samenwerken. Ik vind dat een positieve ontwikkeling.’

Femma Bezu is in dienst bij Welzijn in Noordenveld. ‘Heeft een organisatie vragen of komen ze ergens niet uit. Dan kan ik mee denken, mee doen en mensen op het goede spoor zetten. Of dat aan het begin van een activiteit is of als ik moet in stappen in een rijdende trein, maakt mij dan niet uit,’ zegt zij. Wie haar eens wil benaderen kan bellen met WiN 050 317 65 00 of mailen met femmabezu@welzijninnoordenveld.nl.