Er komt schot in herontwikkeling Boskamp

Roden locatie oude bibliotheek

RODEN – Zowel de bibliotheek als de Boskamp in Roden zijn in 2014 gesloopt. De gebruikers zijn elders ondergebracht. Met de sloop werd ruimte vrijgemaakt voor een herontwikkeling ten behoeve van woningbouw. Na een periode van stilte lijkt er nu eindelijk schot in de herontwikkeling te komen. De gemeente Noordenveld stelt in elk geval 20.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar. Noordenveld en Woonborg spraken al eerder de intentie uit om deze locatie gezamenlijk tot ontwikkeling te brengen voor commerciële woningbouw. Beide partijen hebben grondeigendom in dit gebied. Omdat Woonborg geen commerciële ontwikkelingen meer mag realiseren, zoekt Woonborg de samenwerking met Van Wijnen projectontwikkeling. Inmiddels is de route van de herontwikkeling beschreven. Het college zal straks een plan van aanpak vast moeten stellen en bovendien zullen een aantal onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Daarvoor stelt de gemeente twintig mille beschikbaar. Gestreefd wordt om in juli van dit jaar de overeenkomst tussen de gemeente en Woonborg aan te kunnen bieden. In augustus/september zal de grondexploitatie, verkaveling en de uitgangspunten voor het te wijzigen bestemmingsplan aan gemeenteraad worden aangeboden. Hieraan voorafgaand zullen de omwonenden worden geïnformeerd over de stand van zaken van dit project. In deze bijeenkomst zullen ook de te bouwen sociale huurwoningen aan de Koerskamp worden gepresenteerd. Er wordt gestreefd om de bestemmingsplanprocedure voor de locatie Boskamp in de zomer van 2016 te hebben afgerond. Na de afronding kan de locatie bouwrijp gemaakt worden, waarna de bouw van de woningen gestart kan worden.