‘Er staat even helemaal niets in mijn agenda’

Alssema geen wethouder meer

RODEN – Dat was even schrikken en niet in de laatste plaats voor de hoofdpersoon zelf. Per direct heeft wethouder Gerrit Alssema zijn werkzaamheden als wethouder neergelegd. Gezondheidsklachten zijn daar debet aan. Het betekent meteen het einde van de politieke loopbaan van Alssema, die normaal gesproken na deze termijn was gestopt. ‘Ik had graag een ander afscheid gehad, maar stel mijn gezondheid nu boven mijn werk’, zegt Alssema.

Het nieuws kwam dinsdag naar buiten. En hoewel de arts de gewezen wethouder vooral rust heeft voorgeschreven, werd het toch weer een drukke dag. ‘Er zijn bloemen gebracht, het regent belletjes en appjes. Heel druk, maar het doet me wel erg goed. Voor hetzelfde geld hoor je niets.’ Alssema was vanaf 2010 wethouder. Hij kwam uit het onderwijs, al was hij wel al jaren als raadslid actief. De wethoudersrol was hem op het lijf geschreven. Behalve kundig, gedreven, nauwkeurig en duidelijk, was en bleef Alssema benaderbaar. Nooit ging hij moeilijke vragen en confrontaties uit de weg. Sterker nog: juist in fases dat de politieke en financiële belangen botsten met die van instellingen en verenigingen, ging Alssema op bezoek. Juist dan liet hij zich in het hol van de leeuw zien. Het maakte hem meer dan geliefd. Iemand die niet met de wethouder door één deur kon, had dat in veel gevallen zelf veroorzaakt. Alssema had niet de meest eenvoudige portefeuille. Met name financiën is hét gespreksonderwerp binnen alle Nederlandse gemeenten de laatste jaren. Bovendien was het beslist niet altijd een erg dankbare portefeuille.

‘Ik voelde me inderdaad prima in deze rol. Ook de verhoudingen binnen het college waren goed. Financieel speelde er de laatste jaren natuurlijk van alles. Interessant, heel moeilijk soms, maar we zijn mijns inziens altijd met open vizier de dialoog aangegaan en zijn in veel gevallen samen tot oplossingen gekomen. We hebben onlangs de begroting vastgesteld, de ‘grote stukken’ zijn nu even klaar. Het eerstvolgende wat voor mij echt gespeeld had, was de voorjaarsnota. Dus heeft men nu even de tijd een vervanger aan te stellen’, zegt Alssema.

Alssema ging niet over een nacht ijs. Hij woog alles af. De risico’s voor zijn lichaam en de werkzaamheden. Zou een korte onderbreking wellicht een optie zijn? ‘Daarmee geef ik aan dat dit me zwaar valt. Ik had het naar mijn zin en had het graag afgemaakt. Ik moet echter verstandig zijn. We zeggen allemaal dat we moeten luisteren naar ons lichaam, om dat vervolgens vaak niet te doen. Ik doe dat nu wel. Ik moet dat doen. De arts heeft me rust voorgeschreven en daar houd ik me aan. Bovendien moet je je afvragen of een tijdelijke onderbreking iets is waarmee je anderen op moet zadelen. Heb je een ‘normale’ baan dan ga je gewoon in de ziektewet. Ik had echter geen normale baan. Bovenal kies ik nu voor mijn gezondheid, hoe lastig en vervelend ik dat ook vind.’

En dus zat Alssema zomaar ineens thuis. Van een leven dat de vergelijking met een snelweg kon doorstaan naar een leven waarin het oppassen op de kleindochter het enige is dat nog in de agenda staat. ‘Dat verbaasde me zo, de afgelopen dagen. Een lege agenda. Er stond echt niets in. Dat is wennen. Heel erg zelfs. Ik heb echter voldoende afleiding, mijn familie vangt me goed op en straks liggen er genoeg klussen in en rond het huis. Daar hoeft niemand zich zorgen om te maken.’

Alssema wil en gaat zich niet bemoeien met zijn opvolging. ‘Normaliter is dat een zaak van CDA en ChristenUnie, maar het gaat uiteraard de gehele coalitie aan. Ze zullen ongetwijfeld een vervanger vinden. Ik bemoei me er niet meer mee. Loslaten is moeilijk. Zeker voor mij. Maar de keuze tussen of gezond worden of je baan is eigenlijk niet moeilijk. Nogmaals, ik had het liever anders gezien. Ja hoor, ik kan nu al met plezier terugkijken op een in veel opzichten bijzondere periode. De contacten, de gesprekken, het bijwonen van bijzondere gelegenheden hebben mijn leven verrijkt. Ik ben er daardoor van overtuigd dat in de samenleving veel ontwikkelkracht aanwezig is en dat de overheid zich moet richten op maatwerk.’

Politiek Noordenveld reageerde geschokt op de mededeling van Alssema. Ook Klaas Smid was verrast, maar zegt alle begrip te hebben voor zijn besluit. ‘Ik ken Gerrit als een gedreven en betrouwbaar bestuurder met veel kennis van zaken. Gerrit is een fijne collega die we gaan missen. Hij heeft belangrijke resultaten geboekt en kan terugzien op een geslaagd wethouderschap. Ik had het hem zeer gegund deze bestuursperiode in z’n geheel te kunnen afronden.’ Het college van Noordenveld buigt zich over een tijdelijke verdeling van de taken van Alssema in afwachting van een opvolger. Behalve financiën had Alssema welzijn, informatisering, automatisering, Wmo, duurzaamheid en multifunctionele accommodaties in zijn portefeuille.