‘Er valt niet te onderhandelen over een verhoging van het werkvolume in Langelo’

Gemeenten om tafel met minister Wiebes

NOORDENVELD/LEEK – Deze week krijgen de gemeenten die een zienswijze hebben ingediend over het gaswinningbesluit Groningenveld, de mogelijkheid om die zienswijze toe te lichten. De gemeenten Noordenveld en Leek behoren hiertoe. In een kort overleg met minister Eric Wiebes kunnen de betrokken partijen vertellen waarom zij niet instemmen met het besluit om de gaswinning uit het Groningenveld in te perken. De reden? Een afname van de gaswinning uit het Groningenveld (Slochteren) zou betekenen dat het werkvolume van de gasopslag Norg toeneemt. En dat zien de gemeenten als het verleggen van een probleem.
De gemeente Leek liet onlangs via de publieke kanalen weten niet in te stemmen met het ‘besluit gaswinning Groningen’. ‘De gemeente Leek staat achter de snelle afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld en de daarmee gepaard gaande afname van de risico’s voor de inwoners van de regio Groningen. We staan echter ook voor de belangen van de inwoners van het Westerkwartier. (…)Voor hen moet de overlast (schade) als gevolg van de risico’s van gaswinning uit het Groningenveld, bodemdaling en aardbevingen, zo veel mogelijk worden vermeden’, viel er in het officiële communiqué te lezen. Het plan van minister Eric Wiebes is om de gasproductie zo te verdelen, dat er meer gas wordt gewonnen uit omliggende gebieden.
Wethouder Karin Dekker van de gemeente Leek, is hier niet blij mee. ‘We vinden de snelle afbouw van de gaswinning in het Groningenveld een goede ontwikkeling. Maar we willen niet dat onze eigen inwoners hier de dupe van worden. Vandaar dat wij niet kunnen instemmen met dit besluit’, aldus Dekker. ‘Met de afbouw van de gaswinning in Groningen wil de regering nu meer gas winnen in andere gebieden, waaronder Gasopslag Norg. Dat zou betekenen dat de risico’s op schade voor onze inwoners zullen toenemen.’ Na een eerder besluit om het werkvolume van de Gasopslag Norg te verhogen van vijf naar zes miljard kuub gas, stapten enkele gemeenten naar de Raad van State. Volgens de gemeenten waren de risico’s niet goed onderzocht. De Raad van State gaf de gemeenten destijds nog gelijk. Nu ligt het alsnog in de planning om het werkvolume van de gasopslag Norg op te voeren. De Noord-Drentse gemeenten en de gemeente Leek, hebben in een gezamenlijke zienswijze aangegeven hier niet blij mee te zijn.
‘Er zijn inwoners die nu al schade hebben van de gaswinning in Langelo’, licht Karin Dekker toe. ‘We snappen heus dat we van het gas af moeten, maar zoals het plan er nu ligt doet dat denken aan een waterbed. Als op één plaats de druk afneemt, neemt op een andere plek de druk toe.’ Wat het korte overleg (zo’n dertig minuten) zal uithalen is maar de vraag. ‘Je moet het zo zien: we zitten nu in een soort van bezwaarprocedure. Donderdag lichten wij onze zienswijze toe en dan moet blijken wat de minister hier mee gaat doen. Hij zal er over nadenken en later met een definitief plan komen’, aldus Dekker.
Wat betreft de opvoering van het werkvolume van gasopslag Norg is Dekker resoluut: ‘Wij gaan zeker niet akkoord met een opvoering van het werkvolume. Het is ons namelijk duidelijk dat er geen garanties kunnen worden gegeven over de risico’s. Kijk maar naar wat er in Noord Nederland gebeurt. Hier valt niet over te onderhandelen. Punt.’
Namens de gemeente Noordenveld is burgemeester Klaas Smid belast met het ‘gasdossier’.

‘Wij hebben samen met de andere Noord Drentse gemeenten en de gemeente Leek een zienswijze ingediend. Daarin staat dat wij vinden er duidelijk moet zijn welke risico’s een ophoging van het werkvolume met zich meebrengt’, aldus Smid. De burgemeester zal aanstaande donderdag niet aanwezig zijn bij het overleg. ‘Ik vraag me af of je het een overleg kunt noemen. Feitelijk krijg je gewoon dertig minuten de tijd om je zienswijze toe te lichten. Er zullen geen nieuwe feiten aan het licht komen’, aldus Smid. ‘Wij laten ons vertegenwoordigen door iemand van de provincie Drenthe, aangezien wij met hen ook de procedure in zijn gegaan.’
Burgemeester Smid ziet een verhoging van het werkvolume in Langelo niet zo snel gebeuren. ‘We hebben destijds gelijk gekregen van de Raad van State, die beoordeelde dat de regering het gasbesluit beter moest onderbouwen. Om het werkvolume alsnog op te hogen, zal er een nieuw winningsplan moeten worden ingediend. Momenteel ligt dat plan er nog niet, maar je kunt ervan uitgaan dat die wel zal komen’, aldus Smid.
Wat de korte toelichting aanstaande donderdag zal uithalen, is nog onduidelijk. ‘Koffiedik kijken’, aldus wethouder Dekker. ‘We hopen dat hij de opmerkingen ter harte neemt en de plannen zal heroverwegen.’