‘Er zijn al heel wat tranen gevallen voor je ergens binnenloopt’

 Eenzaamheid bij jongeren moet uit de taboesfeer

RODEN – Er is veel te doen over eenzaamheid bij jongeren. Was het voorheen een onderwerp waar niet over werd gesproken, tegenwoordig is er meer aandacht voor. En dat zou wel eens een klein voordeel van Corona kunnen zijn. De afdeling jongerenwerk van WiN besprak afgelopen vrijdag hun plannen om deze eenzaamheid bespreekbaar te maken. Aanwezig zijn jongerenwerkers van WiN Denise de Vette en Albinota Alilaj, raadslid Anita van der Noord, Janny Dekker en Danny Wiekens van Zorgbelang Drenthe en Jasmin Ensink en Feline de Jong van de Jongeren Adviesraad Drenthe.
Anita van der Noord opent de bijeenkomst: ‘Eenzaamheid bij jongeren wordt steeds zichtbaarder. Uit een onderzoek kwam naar voren dat 40 tot 70% van de jongeren zich wel eens eenzaam voelt. Daarop besloten we een aanvraag voor subsidie te doen, om de eenzaamheid aan te kunnen pakken. Omdat ik zelf ook nog een stichting heb en raadslid ben, was het voor mij lastig om de subsidie aan te vragen. Dus heb ik WiN daarvoor ingeschakeld. Uiteindelijk hebben we 28.000 euro subsidie gekregen.’
Denise de Vette vult aan: ‘Vanuit het jongerenwerk wisten we al dat eenzaamheid bij jongeren voorkomt. Alleen werd er nooit zo over gepraat. Door Corona en de maatregelen is de eenzaamheid groter geworden. Alleen lijkt het nu alsof er wat minder taboe op rust. Er is nu een duidelijke ‘boosdoener’, waardoor ik denk dat jongeren het iets beter aan kunnen geven.’
Hoe ontdek je dat jongeren eenzaam zijn als ze er niet makkelijk over kunnen praten? ‘Natuurlijk door toch te proberen een op een met ze te spreken. Maar er is ook een enquête geweest vanuit de jongeren adviesraad, waar dit uit naar voren kwam. En uit hoofde van ons werk signaleren we het regelmatig.’
Waar zitten de knelpunten om erover te praten? Jasmin vertelt: ‘Jongeren voelen zich soms niet begrepen. En ik denk dat ze daar op sommige punten ook gelijk in hebben. Volwassenen zeggen al snel dat ze het toch goed hebben, dat ze niet moeten klagen, want dat het toch allemaal veel erger kan. En vaak wil je gewoon dat iemand luistert. Volwassenen hebben de neiging om te bagatelliseren, waardoor jongeren het gevoel hebben dat ze niet serieus genomen worden. En dat is dan in zo’n geval ook zo. Wat ook een knelpunt is, is dat jongeren vaak de route niet weten om hulp te zoeken.’
Feline ziet het ook om zich heen. ‘Het is een taboe om te zeggen dat je mentale problemen hebt. En er zijn wel vertrouwenspersonen om naar toe te gaan, maar het is soms heel onduidelijk wie dat zijn en waar je ze kunt vinden. Er zijn al heel wat tranen gevallen voor je ergens binnenloopt.’

Flinke pot subsidie om gericht actie te vondernemen
Geldt die eenzaamheid alleen voor jongeren? Denise zegt: ‘Nee hoor, iedereen kan zich alleen en eenzaam voelen. Maar jongeren hebben het op school natuurlijk best pittig, je moet overal maar in passen en overal maar goed in zijn en overal bij horen.’
Vanuit de sociale agenda van de provincie is dan nu die flinke pot met subsidie gekomen. ‘Daar zijn we heel blij mee. We kunnen nu gericht actie ondernemen om jongeren te helpen. En dat kan op verschillende manieren. Zo willen we een film maken om het taboe over eenzaamheid nog meer te doorbreken. En dat gaan we zo breed mogelijk trekken. We weten nog niet hoe die film er precies uit gaat zien, maar een film is een mooi middel om mensen te bereiken, ook via social media. En we kunnen scholen er op deze manier bij betrekken. Een film is een mooie kick-off voor het project.’

Ook komt er een gildeproject in samenwerking met Zorgbelang Drenthe. Janny Dekker legt uit: ‘Het gildeproject is een project waarbij we ouderen en jongeren met elkaar verbinden. Op deze manier kunnen ze van elkaar leren. We willen het taboe van de eenzaamheid doorbreken en willen jongeren laten zien dat mensen vroeger ook last van eenzaamheid hadden. En de ouderen kunnen uitleggen wat zíj deden om dit aan te pakken. Contact met een andere generatie is belangrijk en we hopen dan ook dat dat contact blijft.’

Albinota: ‘We laten ervaringsjongeren aan het woord in het onderwijs en bij sportverenigingen. Jongeren kunnen zichzelf herkennen in elkaar. Daarnaast zouden we willen dat het thema eenzaamheid in het lesprogramma van scholen wordt opgenomen. Want ook als de Coronamaatregelen voorbij zijn, blijft dit thema relevant. De subsidie was eenmalig, maar de actie die we gaan ondernemen is geen eenmalig iets. We gunnen het de jeugd dat ze later terug kunnen kijken en dan zeggen: wat fijn dat we iemand hadden om op terug te vallen.’
Anita sluit de bijeenkomst af met de quote van koning Willem-Alexander: ‘‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.’ Ik vind dat deze quote precies zegt waar wij nu voor staan.’