‘Er zijn geen alternatieve scenario’s mogelijk’

De toekomst van Landgoed Mensinge (1)

RODEN – Na jaren van keihard werken, roofbouw op vrijwilligers en vooral bloed, zweet en tranen heeft Roden een bruisend cultureel centrum: Landgoed Mensinge. Nu is het tijd voor een volgende stap. Behalve het instandhouden van wat bereikt is én het professionaliseren van de organisatie, wil Landgoed Mensinge verder. Vernieuwen dus; een volgende stap maken. Daarom vraagt het structureel meer subsidie. Op dit moment draagt de gemeente jaarlijks 225.000 euro bij, om Landgoed Mensinge in stand te houden is jaarlijks 350.000 euro nodig. Het is wat dat betreft buigen of barsten: alternatieve scenario’s zijn volgens Ids Dijkstra niet mogelijk. In oktober besluit politiek Noordenveld welke kant het op gaat met cultureel Roden en zal ook meteen blijken wat Landgoed Mensinge de politiek nou echt waard is. De Krant duikt de komende weken in de toekomst van Landgoed Mensinge en gaat in gesprek met bestuur, gebruikers, ‘buren’ en de politiek. Landgoed Mensinge: een kwestie van buigen of barsten.

Directeur Ids Dijkstra presenteerde onlangs het nieuwe beleidsplan en vroeg daarin om structureel meer subsidie. ‘Met 350.000 euro zitten we overigens nog aan de lage kant, afgezet tegen vergelijkbare culturele instellingen. Na de presentatie van het beleidsplan heb ik eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. De PvdA was zelf trots. Nu is het echter zaak om de euro’s bijeen te krijgen. Ik heb er vertrouwen in dat de politiek de enige juiste beslissing neemt en de waarde van Landgoed Mensinge inziet. Is dat niet zo, dan hebben we een probleem. Een groot probleem’, weet Dijkstra.

De raadsleden worden in september volledig geïnformeerd en zullen in oktober voor of tegen de structurele extra subsidie stemmen. Ondertussen werd Dijkstra wel gevraagd te kijken naar alternatieve scenario’s. Maar die zijn er niet, zo onderzocht de manager. ‘Bovendien is ons beleidsplan op gedegen wijze tot stand gekomen. Met 350.000 euro subsidie per jaar kunnen we verder. En nogmaals, ik heb er vertrouwen in. De politiek heeft diverse keren laten weten dat het samengaan van theater en musea in Landgoed Mensinge een goede beslissing geweest is. Dan zou het vreemd zijn als men nu niet wil investeren in iets dat samen is opgebouwd. In het bedrijfsleven kun je als je het met minder geld moet doen bepaalde onderdelen afstoten. Dan wordt vooral bezuinigd op de loonkosten. Die vlieger gaat bij ons niet op, want meer dan driekwart van de werkzaamheden wordt door vrijwilligers gedaan’, weet Dijkstra, die bovendien uit liet zoeken wat het afstoten van onderdelen zou besparen.

‘Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat we het aanbod van het theater en de bioscoop maar moeten verminderen. Dat levert echter nauwelijks besparingen op. Minder filmvertoningen zijn inkooptechnisch bovendien niet haalbaar en minder aanbod gaat zeker ook ten koste van de aantrekkingskracht. Dat geldt ook voor het terugbrengen van de openingstijden van de musea. Een dag sluiting per week levert veel organisatorische gemak op als er niet voldoende vrijwilligers zijn, maar geen geldelijke besparing’, weet Dijkstra. Een ander scenario zou het open houden van de cinema en het theater zijn en het afstoten van de musea. ‘Dan komt een ander probleem om de hoek, want dan kan de opdracht van Mensinge Events – waarin de gemeente ook investeerde- niet worden vervuild en moeten de bijbehorende gelden – een ton- worden terugbetaald. Ook zal als de openstelling niet voldoet aan de regels van de BGL de bijdrage voor de restauratie van de collectie moeten worden terugbetaald en dan heb je het over een bedrag van 35.000 euro. Kies je voor het liquideren van het museum, dan moet je bovendien met een sociaal plan komen en ook dat is kostbaar. Ook als je de musea open houdt en het theater en de bioscoop sluit, kun je niet voldoen aan de opdracht van Mensinge Events en moeten er dus gelden worden terugbetaald. En ook dan zal er een sociaal plan moeten komen. De conclusie is dan ook dat het beleidsplan dat we hebben gepresenteerd het optimale en enige realistische scenario is. Waarom? In de uitvoering van haar missie word Landgoed Mensinge ondersteund door meer dan honderd vrijwilligers. Het schrappen van een missie bespaart daardoor – anders dus dan in het bedrijfsleven- nauwelijks personeelskosten. De onderlinge samenhang van de verschillende missies is bovendien dermate groot, dat een grote efficiëntie en synergie is bereikt door de samenvoeging van de missies. Landgoed Mensinge heeft een enorme culturele output, dat wordt onderschreven in de verschillende benchmarks en onderzoeken. De keuze van Noordenveld om destijds een theater en een museum samen in één stichting onder te brengen, is blijkbaar een uitstekende keuze geweest. Het culturele aanbod in de gemeente Noordenveld is door deze keuze in Landgoed Mensinge heel efficiënt georganiseerd. Natuurlijk kost dit geld, ongeveer net zoveel als ooit in opdracht van Noordenveld is berekend. Alternatieve scenario’s achten wij dus niet realistisch. Het beleidsplan is een afgewogen plan waar veel aandacht aan besteed is. Bovendien sluit het plan naadloos aan bij de opdracht van de wethouder en de gemeenteraad in het kader van Mensinge Events, Ja, je zou het een kwestie van buigen of barsten kunnen noemen. Het is aan de politiek. Ik ga er van uit dat zij de waarde van Landgoed Mensinge erkennen en inzien dat een structurele subsidie van 350.000 euro passend is.’