Ere wie ere toekomt

image

Ook Bert Schutte Koninklijk onderscheiden


RODEN – Vorige week vond de traditionele lintjesregen plaats. In Noordenveld werden ook een aantal mensen Koninklijk onderscheiden. Een van hen was Bert Schutte uit Roden. Abusievelijk werd hij vorige week niet in de Krant genoemd.

Bert Schutte is sinds 1982 trainer en coach van volleybalvereniging Rovoc in Roden. In 1986 is hij voorzitter van de technische commissie geworden en vanaf 2011 is hij eveneens voorzitter van de vereniging. Al deze functies bekleedt hij tot de dag van vandaag. Als het zo uitkomt, valt hij in voor andere trainers en ook neemt hij, als dat nodig is, de scheidsrechtersfluit ter hand. Op dit moment is Schutte trainer-coach van het eerste damesteam. Naast genoemde functies is hij ook actief als organisator. Sinds 1992 is hij medeorganisator van het jaarlijks gehouden ‘Drie Provinciëntoernooi’ en sinds 2004 eveneens van het beachvolleybaltoernooi in Roden. Aan dit laatste toernooi nemen ongeveer honderd teams uit Noord Nederland deel. In 2014 maakte hij deel uit van de jubileumcommissie die de viering van het 25-jarig bestaan van Rovoc heeft georganiseerd. Schutte is vanaf 1982 actief lid van de afdeling Noordenveld van het CDA. Hij heeft zich ingezet voor het samenvoegen van de lokale indelingen bij de gemeentelijke herindeling in 1998. Hij is verschillende keren verkiesbaar geweest voor de gemeenteraad. Schutte is voorts gespreksleider bij het Jeugd Kerk Appèl van de Protestantse Kerk van Roden en Roderwolde. Als één van de vier gespreksleiders vervult hij een bindende rol tussen de leiding van het appèl enerzijds en de jeugdraar anderzijds. Schutte gaat een open dialoog aan met de jongeren. Hoewel hij zelf vaak een uitgesproken mening heeft over de behandelde onderwerpen, heeft hij graag dat de deelnemers eigen opvattingen hebben en geeft hij daar ook de ruimte voor. Schutte kreeg de versierselen – hij is Lid in de Orde van Oranje Nassau- opgespeld door locoburgemeester Henk Kosters.