Erfrechtspecialist Hilda Dijksma geeft in Leek een heldere lezing over het effect van (levens)testamenten op erfbelasting en de WLZ (Wet Langdurige Zorg)

De praktijk leert dat veel mensen behoefte hebben om een (levens)testament op te laten maken, maar het komt er maar steedsniet van; mensen ervaren de drempel naar de notaris te hoog of men denkt een document te gaan ondertekenen waar men weinig van begrijpt. Dat kan beter. Mensen worden thuis door Hilda Dijksma bezocht en krijgen een kosteloos en vrijblijvend gesprek aangeboden, ongeacht de duur.

“Want het moet voor iedereen duidelijk zijn wat voor effect het (levens)testament heeft en op welke wijze er zoveel mogelijk erfbelasting kan worden bespaard. Bovendien kun je met een goed (levens)testament ook de hoogte van de eigen bijdrage in de zorg beïnvloeden, zodat het eigen vermogen zoveel mogelijk bij de kinderen blijft. En dit alles in begrijpelijke taal”, aldus Hilda Dijksma.

De afgelopen decennia hebben veel wetswijzigingen plaatsgevonden, waardoor het voor veel mensen onduidelijk is geworden hoede wettelijke verdeling nu feitelijk werkt. Bij overlijden van de ene partner kan ook bij minder vermogende mensen een situatie ontstaan dat zij belasting moeten betalen, ondanks dat er weinig geld op de spaarrekening staat. Dit gebeurt meestal wanneer het vermogen in de eigen woning zit waar je niet zomaar aan kan komen. Volgens de huidige wetgeving wordt de langstlevende partner weliswaar volledig eigenaar van alle eigendommen, maar er moet in veel gevallen wel over de hoogte van de vordering van de kinderen erfbelasting worden betaald. Ook al krijgen de kinderen dit niet direct in handen. En daar houden de meeste mensen geen rekening mee.

Daarnaast zorgt een goed levenstestament ervoor, dat bij wilsonbekwaamheid de aangewezen gevolmachtigde voor je mag handelen. Ook al ben je gehuwd in gemeenschap van goederen, de gezonde partner mag (zonder een levenstestament) dan niet het huis verkopen. Beiden moeten wilsbekwaam zijn. Is dat niet het geval, dan dien je alle uitgaven te verantwoorden aan de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt hoeveel geld je mag besteden. Een levenstestament is daardoor in veel gevallen een “must”. Je koopt er simpelweg vrijheid mee.

Hilda Dijksma werkt al enkele jaren samen met verschillende notarissen in Noord Nederland. Dit hele traject naar de notaris (samen met een begeleidend document in heldere taal), wordt dan ook door haar begeleid. Alle lezingen die door Hilda Dijksma worden gegeven zijn kosteloos. Bent u verhinderd? Dan is het ook mogelijk een kosteloos en vrijblijvend gesprek bij u thuis aan te vragen.

Voor het bijwonen van deze lezing (graag u opgeven vóór 30 oktober) of een verzoek voor een gesprek bij u thuis kan via www.testamentrecht.nl of bellen naar 06 15 90 71 15.

Woensdag 30 oktober in Rodenburghal Leek (in de theaterzaal), Rodenburg 2, 9351 PV Leek. Inloop vanaf 19:00 uur. Aanvang 19:30 uur.