Ernstige schade woningen omgeving Oudgenoegstraat

RODEN – Vanaf begin augustus heeft de gemeente diverse schademeldingen aan woningen ontvangen. Het gaat hier om woningen uit het gebied Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat. In dit gebied zijn de afgelopen jaren werkzaamheden uitgevoerd.

“We hebben geconstateerd dat er nu twee woningen voor lange tijd onbewoonbaar zijn,” aldus een ernstig bezorgde burgemeester Smid. “Hier zijn noodmaatregelen getroffen en met deze mensen is intensief contact. Ook wij zijn geschrokken van de verzakkingen en ontstane schades. De oorzaak is op dit moment niet bekend. Het college heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar deze schade om hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te verkrijgen. Er is nog geen zicht op wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn.”

In totaal is meetapparatuur aan vier woningen gemonteerd. Naast deze vier twee-onder-een-kap woningen zijn er momenteel tussen de 10 en 15 bouwkundige controles uitgevoerd in het kader van de veiligheid.

“Vanuit onze algemene zorgplicht willen wij er zijn voor onze bewoners,” vervolgt de burgemeester. “We willen zo transparant mogelijk zijn over de situatie. We willen de mensen ondersteunen (afhankelijk van waar behoefte aan is). In het bijzonder hebben wij aandacht voor de bewoners van woningen die onveilig zijn om nog langer in te verblijven.

De afgelopen periode zijn de inwoners geïnformeerd per brief en afgelopen woensdag is er een informatieavond georganiseerd voor het gebied. Ondertussen houden we de situatie scherp in de gaten en voeren we desgevraagd ook controles uit. Ook op dit moment is een toezichthouder in het gebied aanwezig om bij mensen langs te gaan. Daarnaast worden de bewoners via brieven geïnformeerd en publiceren we sinds vorige week alle informatie op onze website. Als mensen nog vragen hebben dan kunnen ze bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 050.