‘Ervaring nieuwe bewoners overwegend positief’

Participatieverklaring

RODEN – Bij Vluchtelingenwerk in Roden ondertekenden vijftien nieuwe inwoners van de gemeente Noordenveld een participatieverklaring.  Noordenveld heeft vorig jaar tachtig statushouders mogen verwelkomen als nieuwe bewoners. Na het krijgen van een verblijfstatus moeten zij binnen drie jaar slagen voor een inburgeringsexamen. Sinds vorig jaar is de Participatieverklaring als verplicht onderdeel toegevoegd. De statushouders krijgen een zestal workshops voorgeschoteld, waarbij ze kennismaken met de rechten en plichten in Nederland. Ook fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving komen dan aan bod. Met het ondertekenen van de verklaring geeft men als nieuwkomer blijk de waarden en de spelregels in de Nederlandse samenleving te kennen en daarmee te respecteren. ‘Met deze ondertekening laten ze inderdaad blijken respect te hebben voor onze samenleving’, zei burgmeester Klaas Smid. ‘Voor de rechtstaat, voor solidariteit, gelijkwaardigheid en vrijheid. Voor ons zijn dat belangrijke en vanzelfsprekende waarden. Als nieuwe inwoner laat je zo weten onderdeel uit te willen maken van Nederland. Ik vind dat een goede zaak. Wij zijn zuinig op onze grondwet en zijn getouw de bijbehorende rechten en plichten te vervullen. De nieuwkomers kunnen actief deelnemen aan de samenleving en vorm geven aan het geleerde in de workshops. Met elkaar willen we wonen in een goede samenleving waarbij we respectvol met elkaar omgaan.’ De workshops worden verzorgd door professionals. ‘De ervaringen van de nieuwe inwoners over de workshops waren overwegend positief’, lieten de workshopsleiders weten. ‘Er is met name vele gesproken over hoe het dagelijkse leven in Nederland er uit ziet en over de regels die daar bij horen. Iedereen heeft gemotiveerd meegedaan aan de gesprekken en discussies. Er is vooral gesproken over de thema’s vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.’ De gemeente Noordenveld sluit binnenkort het ‘Jaar van de Vluchteling’ definitief af. Gemeentelijk medewerker Bob Copper was betrokken bij de activiteiten die zijn ontwikkeld. ‘Dit is de eerste keer dat we in Noordenveld te maken hebben met het ondertekenen van een Participatieverklaring. Ik vind het geweldig om te zien dat er ook veel belangstelling is voor de ondertekening. Er zijn taalcoaches, thuisbegeleiders en leden van de stuurgroep van het themajaar aanwezig. Wat we graag willen is om blijvend aandacht te besteden aan de ondertekening van deze verklaring. Of dat elke keer op grootse wijze gaat gebeuren en met de burgemeester er bij, dat moet blijken. Maar iets doen, dat zeker. Het blijft immers een belangrijk moment.’