Excursie ‘Broeikaseffect en bossen’

RODEN – De Milieuwerkgroep van de IVN afdeling Roden nodigt u uit om op zondag 24 april deel te nemen aan een (wandel)excursie in het Mensingebos. Deze excursie staat geheel in het teken van het Broeikaseffect. Tijdens de excursie wordt nader ingegaan op de vraag wat ‘broeikaseffect’ nu eigenlijk precies inhoudt. Met behulp van een zogeheten ‘Veld-Informatie-Display’ (= VID) wordt tijdens een boswandeling wat meer inzicht gegeven in dit belangwekkende onderwerp en wordt er door de gidsen van de Milieuwerkgroep een verband gelegd met bossen, bomen, natuur.

De excursie start om 10.00 uur vanaf de grote parkeerplaats aan de Mensingheweg (komend vanaf Roden richting Lieveren aan de rechter kant). Iedere belangstellende is van harte welkom. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden.