Extra lezing Groei&Bloei Roden

RODEN – Donderdag 18 juni vertelt Mathijs Dijkstra uit Haren over zijn werk als landschapsarchitect. Hij laat zien, aan de hand van voorbeelden uit zijn praktijk, hoe hij bij opdrachten voor het (opnieuw) inrichten van een gebied te werk gaat. Zijn uitgangspunt is het zoeken naar de ‘klare lijn’. Heldere en elegante ingrepen in het landschap maken de gebieden begrijpelijker, het gebruik vanzelfsprekender en de ingrepen zelf duurzamer. Daarbij streeft hij naar breed gedragen oplossingen, het landschap als ‘common ground’. Zo heeft hij, in opdracht van en in samenspraak met Staatsbosbeheer, in Glimmen het ontwerp gemaakt van de Eendenkooi. De lezing wordt gehouden in Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1 in Roden en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De lezing is vrij toegankelijk.