Extra (luier)container voor gezinnen met minimaal twee kinderen

Drukke tijden voor onvermijdelijke ‘Afvalcoach’

NOORDENVELD – Ruim een jaar geleden nam de gemeente Noordenveld duidelijk stelling. Gebleken was dat de inwoners van de gemeente meer kilo’s restafval produceerden dan het landelijke gemiddelde. Daardoor maakte de gemeente ook meer (stort)kosten. Dat moest dus anders, en vanaf 1 januari is ook alles anders nadat vorig jaar al een aantal ingrijpende maatregelen werden getroffen. De inwoners van Noordenveld hebben, zo blijkt, geen moeite met het scheiden van afval, wél zijn er problemen wat betreft mensen met kinderen en luiers. Kwestie van onwetendheid en kwestie van wennen. En ondertussen heeft de ‘Afvalcoach’ het razend druk.

De feiten. Vorig jaar konden inwoners plastic (en overtollig blik) in plastic zakken aanbieden. Dit afval werd ook vaker gehaald. Mensen kregen een nieuwe papiercontainer maar bovenal zette de gemeente in op gedragsverandering. Er werd een enquête gehouden, er werden campagnes gestart. De inwoners van Noordenveld bleken, zo analyseerden de deskundigen, teveel groente-, fruit en tuinafval in de grijze container te gooien. Voorlichting was dus belangrijk. Inwoners bleken niet te weten wat nou precies wel en niet in de grijze container mocht. Hoewel de gemeente nu stelt dat de nieuwe manier van inzamelen geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het wel alles met geld te maken. De gemeente wil minder kosten maken, slagen inwoners van Noordenveld er in beter te scheiden dan zou de afvalstofheffing wellicht naar beneden kunnen. Er staat dus veel (geld) op het spel.

Meest ingrijpende verandering is het minder legen van de grijze container(restafval) per 1 januari van dit jaar. Inwoners waren gewend dat de bak eens per veertien dagen geleegd werd, nu is dat nog maar één keer per maand. Door goed te scheiden, kan dat ook prima. Dat beamen ondertussen inwoners die er zelfs plezier aan lijken te beleven om afval te scheiden. Er zijn echter ook andere geluiden, vooral van gezinnen met jonge kinderen. Met luiers dus.

Een gezin met jonge kinderen heeft de container – luiers moeten in de grijze container- zo vol. Gemiddeld gebruiken kinderen zo’n zes luiers per dag. Reken dus maar uit. Dat een mevrouw met een gezin dat bestaat uit zes personen én met een gastouderbureau aan huis problemen krijgt met restafval, is dan duidelijk. ‘Na twee weken is de grijze container al vol met alleen luiers. Waar moeten we met de rest heen?’ Kleinere gezinnen met kinderen maken zich nu al zorgen om de zomermaanden. Om de stank. Broeiende containers die vier weken staan met poepluiers; van de aroma zal niet iedereen ondersteboven geraken. De vliegen en maden die zich gaan melden, een buurvrouw die ook nog eens incontinentieluiers in haar grijze container gooit en de wetenschap dat die stank niet stopt bij de schutting; wát een ellende allemaal. De gemeente, zo lieten veel mensen via online media weten, deed verder niets. Men moest maar beter scheiden. En anders kwam de afvalcoach langs om je nóg beter te leren scheiden. En dus kwamen tal van mensen met tips. Pantykousen met mottenballen in de container, tegen stank en maden. Leg een composthoop aan en gooi je restafval maar voor het gemeentehuis. Koop producten met minder verpakkingsmateriaal, was een andere tip. Mensen uit omliggende gemeenten mengden zich ook in het debat. In tal van gemeenten mag je luiers- schijnbaar- in de groene container gooien of zijn een aantal punten waar luierzakken ingeleverd kunnen worden. Leek werkt met Diftar en daar wordt de container met restafval nog ‘gewoon’ om de veertien dagen geleegd. Een extra container? Die moest je, zo wisten mensen zeker, zelf betalen en bovendien: staat er wéér zo’n plastic bak in je al veel te kleine tuintje. En ondertussen gingen de honden in dat te kleine tuintje er met de vuilniszakken die naast de volle grijze container lagen aan de haal. Kommer en kwel dus, hoewel zoals gezegd het scheiden van afval – plastic, drankkartonnetjes- prima gaat. Mensen hebben er zelfs lol in en zien, gezinnen zonder kinderen met luiers dan vooral, wat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden: het restafval kan met gemak in de grijze container. Er is vaak zelfs ruimte over.

Ook de afvalapp (‘Afvalwijzer’) slaat aan. Mensen vinden het blijkbaar toch handig dat ze op maandagavond een waarschuwing krijgen dat ze de groene of grijze container aan de straat moeten zetten. En concluderend was er dus eigenlijk maar één probleem: grotere gezinnen met (meer)kinderen die nog in de luiers zitten. Die kunnen niet een maand met de grijze container doen.

Een oplossing is er wel degelijk. Geen pantykousen of andere ‘Klazien uit Zalk-methodes’, maar ‘gewoon’ via de gemeente. ‘Inwoners kunnen een extra grijze container krijgen, en nog gratis ook’, zegt voorlichter Menno Nienhuis. ‘Het verstrekken van een extra container geldt voor een bepaalde overeengekomen periode en bovendien moet het verzoek aantoonbaar verband houden met luiers (minimaal twee kinderen in een gezin) of incontinentieproblemen. Een verzoek om een extra container om redenen van incontinentie dient wel vergezeld te worden van een medische verklaring. En bovendien: het contact loopt altijd via de ‘Afvalcoach’ die via 14050 bereikbaar is. We gaan deze informatie ook op onze website en op de gemeentepagina plaatsen. Wellicht hebben we dit aspectje van de afvalinzameling nieuwe stijl niet duidelijk genoeg gecommuniceerd.’

Conclusie: de door de gemeente gewenste gedragsverandering is op gang gekomen. Noordenveld scheidt. De afvalapp wordt als bijzonder nuttig ervaren en er is een oplossing voor de luierproblematiek. Alleen aan de afvalcoach ontkom je dus niet.