‘Fab Lab’ in Health Hub Roden

RODEN – De nieuwe inrichting van Health Hub Roden wordt 10 maart feestelijk in gebruik genomen. De inrichting draagt bij aan het doel van de Health Hub: een innovatiewerkplaats waar bedrijven en studenten samen werken aan open innovation en productontwikkeling in de medische- en technologische sector. Binnen de Hub wordt op 10 maart ook Fab Lab – Fabrication Laboratory- geïntroduceerd. Hierin komt apparatuur te staan om de productontwikkeling ook daadwerkelijk vorm te geven. In het Fab Lab komen diverse zogeheten ‘rapid protype machines’ te staan, zoals printers, een lasersnijder en een CNC-freesmachine voor het computergestuurd werken met zeer uiteenlopende materialen. Eigenschap van deze apparatuur is dat mogelijk wordt om laagdrempelig prototypes te vervaardigen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het eindproduct. De focus bij het inrichten van het Fab Lab ligt op de medische techniek waar de aangesloten bedrijven en instellingen voor gaan ontwikkelen.