Feestweken op losse schroeven

‘Het is onduidelijk hoe evenementen er na 13 augustus uit gaan zien’

REGIO – Nu het kabinet de coronamaatregelen weer heeft verscherpt, staan veel evenementen weer op losse schroeven. Voor evenementen geldt dat iedereen een vaste zitplaats moet hebben. Zonder coronatoegangsbewijzen mag 100 procent van de anderhalve meter capaciteit gebruikt worden. Met coronatoegangsbewijzen mag maximaal tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen anderhalve meter afstand meer te houden. Bij doorstroomevenementen mag maximaal één bezoeker per vijf vierkante meter aanwezig zijn. Het leidt tot veel onduidelijkheid en veel organisaties nemen daarom het zekere voor het onzekere door evenementen nu al af te gelasten.

Tijdens een extra ingelaste bestuursvergadering besloot het bestuur van Volksvermaken Peize de Zomerfeesten in het dorp. Aanleiding voor dit besluit is de grote mate van onzekerheid rondom het organiseren van evenementen op dit moment. ‘We dachten vooraf dat we dit jaar een normale zomer in zouden gaan, maar dat loopt toch anders,’ aldus voorzitter Richard Veurman van Volksvermaken Peize. ‘Met pijn in het hart hebben we daarom alles in het geheel moeten annuleren.’

De afgelopen maanden werkte het bestuur samen met partners hard aan de voorbereidingen voor het vijfdaagse evenement. Net als vorig jaar zouden de Zomerfeesten ook dit jaar plaatsvinden op het evenemententerrein aan de Brinkweg. Hier zou een horecaplein komen, met een kermis. Hoogtepunt van de feesten moest de Peizermarkt op zaterdag 21 augustus worden, met tussen de 60 en 80 kramen. ‘We hebben al meerdere keren het coronaplan dat bij de vergunningsaanvraag hoort moeten aanpassen,’ geeft Veurman aan. ‘Dat zou nu weer moeten, maar we weten niet hoe. Het is onduidelijk hoe evenementen er na 13 augustus uit gaan zien.’

Vorig jaar gingen de Zomerfeesten in Peize nog wel door. ‘Dit jaar is de situatie heel anders,’ volgens Veurman. ‘Weliswaar zijn mensen nu vaak al gevaccineerd, er zitten toch meer haken en ogen aan.’ Het bestuur van Volksvermaken Peize richt zich nu op de organisatie van het feestweekend, dat in november plaatsvindt.

Ook in Norg gaan de festiviteiten dit jaar niet door. De Feestvierdaagse stond gepland van 5 tot en met 8 augustus. ‘In eerste instantie dachten we dat het niet door kon gaan,’ zegt bestuurslid Roel Boelens. ‘In het voorjaar werd meer mogelijk, waarna we heel hard aan het werk zijn gegaan om alles rond te krijgen.’ Vanwege de coronamaatregelen had de organisatie al besloten om de festiviteiten plaatst te laten vinden op een afgesloten terrein op de Brinkhofweide. Onder andere Melrose, Stageline, Proost en de Euro’s zouden hier het podium betreden. Bezoekers moesten een ticket kopen en aantonen dat zij getest of gevaccineerd waren. De persconferentie gooide echter roet in het eten. ‘Wij hebben alles per direct geannuleerd,’ geeft bestuurslid Roel Boelens aan. ‘Er mochten niet meer dan 1000 toeschouwers zitten. Dat zou betekenen dat we het terrein vier keer zo groot moeten maken, omdat alles nu is ingericht op staplaatsen.’

De organisatie van de Feestvierdaagse zag het niet zitten om alles in korte tijd weer te veranderen. ‘Het is te kort dag, er zijn te veel onzekerheden en de gemeente gaf ook aan dat het moeilijk zou worden om in zo’n korte tijd opnieuw alles te regelen,’ aldus Boelens. Hij en zijn bestuursgenoten richten zich nu op de Feestvierdaagse van volgend jaar, die op 4, 5, 6 en 7 augustus plaats zal vinden in oude vorm.

Waar Peize en Norg al een besluit hebben genomen, is de organisatie van de Feestweek Zevenhuizen daar nog druk mee bezig. ‘Het staat wel op losse schroeven,’ geeft Engel Flonk, voorzitter van Stichting Promotie Zevenhuizen (SPZ) aan. Afgelopen woensdag is hij met zijn bestuur bijeengekomen om een lijst te maken van wat nog mogelijk is. Inmiddels zijn al twee feestavonden geannuleerd en wordt het totale evenement steeds kleiner. ‘Een feestweek zoals normaal lukt niet. Zo is de opening van het MFC aangepast en kan een feesttent niet. Een bingo, viswedstrijd of klootschieten zou kunnen, maar je kan je afvragen of het verstandig is. Willen we die dingen door laten gaan met het risico dat we het uiteindelijk ook moeten afzeggen?’

Flonk schat de kans dat de Feestweek niet doorgaat hoger in dan dat deze wel doorgaat. ‘De signalen zijn niet goed. Versoepelingen lijken niet snel te komen.’ De voorzitter van SPZ ziet het dan ook somber in voor dit jaar. ‘Het is heel jammer. Het had zo mooi geweest.’