Festival moet meer aandacht besteden aan ‘lokale factor’

Roden toen en nu festival-13

laatste gemeentelijke subsidie voor Toen en Nu Festival in Roden

RODEN – Ook in 2016 komt er een Toen en Nu Festival. En ook nu zal de gemeente Noordenveld financieel bijdragen, nu met vijfduizend euro. De twee voorgaande edities werden financieel ondersteund met 10.000 en 8.000 euro. Het is overigens de laatste keer dat Noordenveld financieel bijdraagt aan het festival. Bovendien is de gemeente van oordeel – na analyse van de eerste twee edities- dat er meer aandacht besteed moet worden aan de ‘lokale factor’.
Volgens Noordenveld blijkt uit analyse dat de ‘lokale factor’ in het Toen en Nu Festival op dit moment nog geen succesfactor is. Er is weinig lokaal publiek en de lokale samenwerking loopt wat spaak. Het is voor de gemeente niet geheel duidelijk wat de oorzaak hiervan is en hoe de stichting dit precies wil verbeteren. Op de visie op het festival is die ‘lokale factor’ echter wel van belang. Noordenveld vraagt hier dan ook nadrukkelijker aandacht voor en de stichting zal hier in het verslag over 2016 inhoudelijk moeten rapporteren richting gemeente.

Het Toen en Nu Festival is ontstaan eind 2013, begin 2014 vanuit de wens om een jaarlijks terugkerend cultureel evenement te organiseren in het centrum van Roden. Met name Piet van Houten was de drijvende kracht achter de totstandkoming, vorig jaar nadrukkelijk bijgestaan door Frits Emmelkamp. Toen en Nu is een cultureel evenement dat erfgoed, muziek en theater centraal stelt. Thema voor 2016 wordt ‘veiligheid door de jaren heen’. Er is samenwerking gezocht met Defensie, vestinggroep Bourtange en de historische artilleriegroep om zo te laten zien hoe de veiligheid van ons land toen en nu gewaarborgd werd en wordt. Er komt bovendien een historische legerdemonstratie in de omgeving van Mensinge, een demonstratie van de nieuwste technieken op de Brink en de Norgerweg. Een militair korps verzorgt een concert, er komt een zangeres en een bekende DJ. Voorts is er een uitgebreide line-up met regionale artiesten, een culturele markt, materieel erfgoed en natuurlijk de nieuwste ontwikkelingen op gerelateerde gebieden. Ook dit jaar wordt het festival gecombineerd met de Kunst- en Keramiekmarkt en mogelijk komt er op de vrijdagavond een ondernemerssymposium met als thema ‘leren van toen en leren van nu’.

Ondanks het feit dat er in principe geen ‘potje’ meer is voor incidentele subsidies, steunt de gemeente het festival tóch. Noordenveld vindt dat het evenement de tijd moet krijgen om zich te ontwikkelen en noemt het een ‘mooi festival voor Noordenveld vanwege de culturele en bovenlokale uitstraling en vanwege de focus op lokale samenwerking, het samenkomen en de ontmoeting.’ De gemeente vindt het programma voor 2016 bovendien ‘verrassend’.

Noordenveld haalt de vijf mille subsidie uit het budget amateurkunst (3000 euro) en het Fonds Leefbaarheid. Na deze editie zal het Toen en Nu Festival op eigen benen moeten staan. Gemeentelijke subsidie is dan niet meer aan de orde. Hoewel het bericht- dat vanuit de gemeente komt- wellicht wat minder positief overkomt, is initiator Piet van Houten juist positief. ‘Als je in de media leest dat de subsidie gehalveerd is, dan is dat onjuist’, zegt hij. ‘Onze aanvraag is namelijk honderd procent gehonoreerd. We hebben voor de editie van 2016 een scherpe begroting kunnen maken. Dat heeft er toe geleid dat we zelf de helft minder subsidie aangevraagd hebben dan een jaar eerder. Onze eigen verdienste dus, met in het achterhoofd dat we toe moeten werken naar een situatie dat het festival minder subsidieafhankelijk is. ‘