Fiets excursie bijzondere bodems Norg

NORG – In het kader van de pilot Bodem, waarin Landschapsbeheer samen met de gemeente Noordenveld optrekt, organiseren we op zaterdag 2 maart 2019 een Bodemexcursie. Er worden verschillende terreinen bezocht, elk met een ander type bodem. Er wordt verteld hoe een bodem ontstaat, wat die over het landschap en de landschapsgeschiedenis vertelt etc., maar we kijken ook naar bodemstructuur en de bodemgezondheid.

Ook krijg je informatie over Bokashi, en wat dat kan bijdragen aan een gezonde bodem. De excursie is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bodem en een nieuwe manier van bodemverbetering.

Start: De Brinkhof in Norg om 9.30 uur en zijn daar weer terug rond 12.30 uur.

Fietsexcursie

Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden via de agenda op www.lbdrenthe.nl. Je dient zelf voor een fiets te zorgen. Deelname is gratis.

De excursie wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. De pilot wordt georganiseerd in samenwerking met de Boermarke Oosteinde Norg.