‘Fietsende klanten besteden meer’

Otto Huisman 2014-2

Otto en aanpak Albertsbaan

RODEN – Hij kijkt er elke dag tegenaan. Tegen die grauwe, grijze en allesbehalve egale parkeerplaats in hartje Roden. Voormalig wethouder Otto Huisman woont namelijk aan de veelbesproken Albertsbaan. Hij volgt de ontwikkelingen voor herontwikkeling op de voet. Herontwikkeling die begin 2017 van start gaat. Heet hangijzer bij de plannen voor een nieuwe Albertsbaan was het aantal parkeerplaatsen. Otto heeft er zo zijn eigen kijk op en zegt dat fietsende klanten meer besteden.
Otto deed onderzoek, zocht op internet en volgt het nieuws, breed geïnteresseerd als ie is. ‘De vrees dat het weren van de auto ten gunste van de fiets omzet gaat kosten, is ongegrond’, meldt Otto, die zich baseert op onderzoeken van de European Cyclist Federation. ‘Gebleken is dat fietsers zelfs meer besteden dan automobilisten’, laat Otto weten. Geheel nieuw is deze conclusie overigens niet. Al eerder bleek dat de fietsende klant qua omzet niet onder hoeft te doen voor de autorijdende klant. De ECF heeft op basis van bestaand onderzoek een aantal cijfers geproduceerd die dit nogmaals moeten onderstrepen. Tot tevredenheid van Huisman is becijferd dat fietsers 111 miljard euro besteden in de 28 Europese landen. Duitsland, Nederland en Italië voeren in absolute omzetcijfers de lijst aan. Ook is berekend dat als men in heel Europa het fietsaandeel zou weten te verdubbelen, daar nog eens 27 miljard bijkomt. Om het – en daar houdt Otto van- wat praktischer te maken, nog wat praktische voorbeelden. In Kopenhagen bijvoorbeeld, brengen fietsers meer in het laatje dan automobilisten en een onderzoek in Bristol leerde dat winkeliers het aandeel van de automobilist in de verkopen overschatten. Men dacht dat 41 procent van de klanten met de auto komt, terwijl dat in werkelijkheid 22 procent was. Het aandeel fietsers werd geschat op zes procent, in werkelijkheid was dat evenwel tien procent. Dan nog een Frans onderzoek. Fietsers besteden meer geld per week dan automobilisten (24,35 euro tegen 21,65 euro). Fietsers blijken minder per keer te besteden, maar komen wel vaker. En tenslotte Bern. Klanten die daar met de fiets komen, genereren 7500 euro omzet per vierkante meter parkeerruimte, tegen 6625 euro voor de automobilist. Wellicht dat Huisman binnenkort zelf een onderzoek start naar de situatie in Roden.