Fietspad Oosteinde zo goed als klaar

RODEN – De afgelopen weken is hard gewerkt aan de aanpassing en verbetering van het fietspad langs het Oosteinde in Roden. Dat heeft op sommige momenten tot enige overlast geleid. Inmiddels zijn de werkzaamheden vrijwel afgerond. Het fietspad is aangepast, omdat de situatie onvoldoende veilig en logisch was. Het oversteken van fietsers op de kruising Groningerstraat-Oosteinde-Kastanjelaan-Jachtlaan werd als lastig en gevaarlijk ervaren. En ook was het voor velen onlogisch hoe voorrang precies geregeld was. Het fietspad behoorde tot de voorrangsweg Oosteinde maar was niet in die voorrang meegenomen. Dat leidde niet alleen tot veel klachten, maar ook tot ongevallen. Daarnaast wil de gemeente het fietsen zoveel mogelijk bevorderen en maakte het fietspad deel uit van de zogenaamde ‘fietsroute plus’, die van Roden naar Groningen loopt. Uitgangspunt voor deze route is, dat de fietsers hierop zoveel mogelijk voorrang krijgen. De kruising Groningerstraat-Oosteinde-Kastanjelaan-Jachtlaan is voorzien van vluchtheuvels en inritconstructies. Daardoor wordt de snelheid van het verkeer afgeremd en kunnen fietsers en voetgangers in twee etappes oversteken. Daarnaast is het fietspad over de gehele lengte van het Oosteinde in de voorrang gebracht. Dit is nog eens benadrukt door het fietspad iets verhoogd aan te leggen en te voorzien van doorlopend roodpaars asfalt. De maatregelen zijn mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Drenthe en van de Regio Groningen Assen. Regio Groningen – Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijk toegevoegde waarde leveren aan haar ambities in de regio.