Fonds Rabobank steunt orgelrestauratie Tolbert

TOLBERT – De acties voor restauratie van het bijzondere kabinetorgel gebouwd door H.H. Hess in 1792 zijn succesvol van start gegaan. Het instrument staat sinds november 2012 in het koor van de tolberterkerk. Niet alleen begint de actie voor het adopteren van orgelpijpen op gang te komen. Ook hebben de eerste aanvragen voor steun aan restauratiefondsen al succes opgeleverd.  Zo deed de Maatschappij van Welstand in Amersfoort een toezegging voor steun van 3500 euro. Het Coöperatiefond Rabobank Noordenveld West Groningen zegde een bedrag van 5000 euro toe. De komende maanden zullen uitwijzen welke andere fondsen nog meer  over de brug zullen komen, maar het bestuur van de stichting is vol vertrouwen.  Naast de echte orgelpijpen loopt ook nog steeds de Aktie “orgelpijpjesgebak” bij bakkerij Staghouwer in Tolbert en Leek. Een deel van de opbrengst hiervan komt ten goede aan het restauratiefonds. Verder worden de donateurs gelden momenteel gereserveerd voor het kabinetorgel even eens een reden om donateur te worden van de “Stichting Vrienden van de Tolberterkerk”. Op de website www.ollebuurt.nl onder het kopje “resultaten restauratie-actie” kan men de ontwikkelingen verder volgen.