Frederik van Lookeren Campagne wil in bestuur waterschap Noorderzijlvest

NORG – Wanneer er verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten, zijn er ook waterschapsverkiezingen. Frederik van Lookeren Champagne staat als kandidaat op de lijst van Water Natuurlijk Noorderzijlvest, lijst 1. Het waterschap Noorderzijlvest kent een omvangrijk gebied dat grofweg loopt van het Fochteloërveen op de grens van Friesland en Drenthe, naar de kop van de provincie Groningen tot aan Delfzijl.

‘Bestuurlijk actief zijn ligt mij wel. Zo heb ik voor D’ 66 in de gemeenteraad van Noordenveld gezeten, sta op de lijst voor de provinciale verkiezingen en nu doe ik ook mee aan de waterschapsverkiezingen. En het zijn belangrijke verkiezingen,’ laat hij weten. ‘Als inwoner van het gebied heb je dagelijks te maken met de keuzes die waterschappen maken. Het gaat niet alleen om dijkbescherming, al is veiligheid altijd een belangrijk onderwerp. Het gaat ook om goed en schoon water dat we elke dag gebruiken. Ook termen als natuur, recreatie en milieu horen daarbij. Wij zijn bijvoorbeeld voor het minder gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Zorgen hebben we ook over de vele medicijnresten die via de riolering ook in de grond terecht komen.’

Droge voeten houden, dat is een belangrijke opgave voor het bestuur van het waterschap. In Norg kent Frederik van Lookeren Champagne voldoen voorbeelden. Wateroverlast bij de Laan van Havezathe, De Brinkhof die vorige zomer volstroomde na een stortbui, het herstel van de beekdalen, het weer later kronkelen van beekjes en sloten. ‘Toen in 1998 de stad Groningen volliep met water, kwam dat omdat het water te snel die kant op ging. Nu zijn we waterbergingsgebieden, zoals bij het Leekstermeer en de Onlanden, aan het benutten en je ziet dat het werkt. We houden zo het water langer vast en dat is ook nog eens goed voor de natuur. We zien bijzondere bloemen en planten en de otter is terug. Mooi toch!’

76 kilometer dijkbeheer, 375.000 inwoners wonen in het gebied, het gaat 144.000 hectare, 15 rioolzuiveringsinstallaties, bijna 700 stuwen en een dikke 250 medewerkers die actief zijn in het gebied om de werkzaamheden op te knappen. Dijkgraaf van Noorderzijlvest is Bert Middel.

Volgens Frederik van Lookeren Champagne kijken we bij nieuwe bouwprojecten tegenwoordig ook veel meer naar wateroverlast. Achter zijn huis wordt de nieuwe wijk Oosterveld gebouwd. ‘Daar is nu ook een Wadi gemaakt die overvloedig hemelwater kan opvangen. We moeten af van te veel steen. Mensen kunnen ook veel zelf doen in de tuin. Heb je een erg natte tuin, graag een greppel naar een slootje in de buurt.’

Op woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen.