Fusieplannen Westerwijs en Penta Primair in de ijskast

REGIO– De geplande bestuurlijke fusie tussen Stichting Westerwijs en Stichting Penta Primair loopt vertraging op. Beide besturen zagen hun plannen –voorlopig- gedwarsboomd worden door de regelgeving. Om ook in de toekomst een garantie op goed onderwijs te kunnen geven wilden de stichtingen de krachten bundelen. Echter, doordat Penta Primair voorziet in christelijk onderwijs en Westerwijs een openbaar karakter heeft kunnen de partijen alleen samengaan als één van beide in acute problemen zou verkeren. En daar is dus geen sprake van. De oorzaak van een zekere afwijzing ligt in de wetgeving die zegt dat onderwijsinstellingen met verschillende denominaties, oftewel religie en levensbeschouwing, niet zomaar samen mogen gaan. Een fusie is alleen mogelijk als één van de twee in acute problemen verkeerd en op omvallen staat. Omdat zowel Penta Primair als Westerwijs niet in grote nood zit heeft de Commissie Fusietoets Onderwijs een negatief advies gegeven.