‘Ga maar naar boven, mama zit in bad’

LEEK – ‘Waar gaat buurman Jan Willem naar toe?’, vroeg het buurmeisje van drie aan mijn echtgenote.  ‘Naar het gemeentehuis meid’ antwoordde ze. ‘O, hij gaat dus naar het ‘gemene’ huis’. Het is een prachtige woordspeling, die gelukkig niet staat voor hoe het echt toegaat in het gemeentehuis.  Haar iets oudere zusje heeft nog een heel zorgeloze kijk op het leven en gelukkig veel vertrouwen in mij. Toen ik een tijdje geleden aanbelde opende zij de deur. ‘Hallo Jan Willem, ga maar naar boven, mama zit in bad’. Vanaf boven hoorde ik haar moeder onbedaarlijk lachen. Ondanks dit, leek het mij verstandig om even in de kamer te wachten totdat ze was uit gebadderd. Toch is het mooi om te horen hoe onschuldig kinderen nog in het leven kunnen staan, zonder zich druk te maken over alle ellende die zich in de wereld afspeelt. Helaas maakt de gemeente Leek zich wel behoorlijk zorgen. Zorgen over de sluiting 1 juli aanstaande van Vleesverwerkingsbedrijf Beusmeat, gehuisvest  op het bedrijventerrein Diepswal, en het aangekondigde beëindigen van de activiteiten van Dusseldorp Inzameling en Recycling aan de Hoofdstraat in Midwolde.  De sluiting van Beusmeat houdt in dat er 120 vaste krachten en 30 uitzendkrachten hun baan zullen verliezen. Een grote zorg voor deze personeelsleden die een onzekere toekomst tegemoet gaan. Tijdens de rondvraag in de raadsvergadering werden er door diverse partijen vragen gesteld over de dreigende sluiting van Dusseldorp. Wethouder Hans Morssink  antwoordde op deze vragen dat hij nog geen contact kon krijgen met Dusseldorp over de eventuele ontmanteling van het bedrijf. Tijdens de raadsvergadering viel aan mij als raadsoudste, de eer te beurt om burgemeester Berend Hoekstra te vervangen. Door familieomstandigheden kon hij de raad niet voorzitten. Het is jaren geleden dat de toen nog raadsoudste Kees Lakerveld (wie kent hem niet) plotseling de burgemeester moest vervangen. Tijdens die vergadering kreeg Berend melding van een grote brand en moest hij hals over kop het gemeentehuis verlaten om bij dit voorval aanwezig te zijn. Helaas mocht Kees toen en ook ik niet, tijdens deze toch wel belangrijke en indrukwekkende taak, de ketting van de burgervader dragen. Achteraf logisch, want de ambtsketen is ingevoerd op voordracht van Thorbecke tijdens het Koningschap van Koning Willem III. Dit omdat  burgemeesters, en dus niet Kees of ondergetekende, een bepaald herkenningsteken moesten dragen. Gelukkig werd mij het leven/voorzitten door de raadsleden niet moeilijk gemaakt en verliep alles volgens het protocol, zodat mijn linker- en rechterhand op dat moment, griffier Mieke Koop, volgens mij geen reden had om zenuwachtig te worden. Tijdens de vergadering werd door de raad het voorstel van het college aangenomen tot het niet-overnemen van Openbare dalton basisschool De Tweemaster. Westerwijs, waaronder ook De Tweemaster valt, is een stichting die 17 scholen voor openbaar onderwijs bestuurt in het Westerkwartier. Penta Primair, waaronder Christelijke basisschool voor daltononderwijs De Tweesprong, heeft 18 scholen voor christelijk primair onderwijs. Samen hebben ze het voornemen tot het aangaan van een scholenfusie tussen De Tweemaster en De Tweesprong. Het gebouw van De Tweemaster wordt na de voorgenomen fusie op 1 augustus 2015 eigendom van de gemeente Leek, mits beide scholen het gebouw niet meer nodig hebben voor onderwijsdoeleinden. Wie weet een ruimte voor een kunstenaar op welk terrein dan ook. Of het sluiten van gymzaal De Tweemaster met ingang van komende zomervakantie ook te maken heeft met het sluiten van de school valt te betwijfelen. In ieder geval hebben de huidige gebruikers na overleg elders onderdak gevonden. De sluiting levert de gemeente de eerste jaren een bezuiniging op van 43.000 euro. Kassa dus voor het ‘gemene’ huis.  ‘Ik groet u’. ‘Moi’.